Ung kvinna vid bil ringer i mobiltelefon - en varningstriangel syns i bakgrunden

113 13 – informationsnummer

113 13 är ett nummer som går till SOS-alarm, vilket är ett informationsnummer som allmänheten kan ringa för att få information om exempelvis olyckor, kriser och stormar.

När ska jag ringa 113 13?

Informationsnummer 113 13 ringer du när:
– du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Men ytterligare information kring händelsen får vi från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.

Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö. 113 13 ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Polisens nummer 114 14 använder du i icke akuta fall när du vill komma i kontakt med polisen. Och slutligen 1177  – sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Läs mer om informationsnumret 113 13 på SOS webbplats

Länkar

Journummer

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2015-06-10 13:29:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31