Människans 5 grundbehov, vatten, mat, värme, trygghet, sömn - ikoner

Förbered dig för kris

Du som enskild individ har ett ansvar att vara förberedd om en allvarlig händelse inträffar. Du som kommuninvånare bör skaffa dig en egen krisberedskap. En riktlinje är att du ska kunna klara dig själv i 72 timmar.

Det kan du göra är att se till att följande alltid finns hemma hos dig:

 • Spritkök eller liknande.
 • Vattendunkar.
 • Batteridriven radio.
 • Ficklampa
 • Extra batterier till din radio och ficklampa.
 • Ljus och tändstickor
 • Reservmat
 • Sovsäck
 • Filt
 • Liggunderlag
 • Hygienartiklar
 • Husapotek
 • Våtservetter
 • Plastpåsar/Sopsäckar

Varningsmeddelanden

Vid allvarlig olycka varnas allmänheten. I centrala Flen varnas allmänheten med hjälp av signalen Viktigt meddelande. Den ljuder i sju sekunder för att sedan vara tyst i 14 sekunder. Detta pågår i minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Lyssna på radio (lokal- eller riksradio)
 • Stäng fönster och dörrar samt ventilation.
 • Vänta på vidare information via radio

Signalen Faran över ljuder i en 30 – 40 – sekunder lång signal.

I övriga delar av kommunen varnas allmänheten via högtalarbilar samt lokal- och riksradio. För olyckor som inte innebär omedelbar fara används endast lokal- och riksradio. Informationen kan också komma på tv eller text-tv.

Utveckling av VMA

VMA är under utveckling. VMA kompletteras med att kunna skicka ut varning genom ett talmeddelande till fast telefoni. Detta komplement kom i drift 1 september 2014.

Varning via SMS

Nytt sedan den 1 februari 2015 är att du kan få ett SMS till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar. SOS Alarm har skapat en teknisk plattform för varning via sms och lanserade tjänsten att kunna skicka ut SMS till adressregistrerade mobiltelefoner. Med adressregistrerade mobiltelefoner menas att användaren har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till abonnemanget. Det nummer som visas på displayen

Tips vid Elavbrott

Vid elavbrott kyls en bostad ner snabbt, framförallt på vintern. Här kommer några tips vid långvariga elavbrott som kan vara värt att tänka på. Det finns även länkar till energimyndigheten och civilförsvarsförbundet för mer information och fördjupning om vad du ska tänka på vid ett längre elavbrott.

Här nedan är en kortare informationsfilm från Energimyndigheten 2014 i samarbete med civilförsvarsförbundet.

Tappa upp vatten

Tappa upp vatten när ett elavbrott uppstår. När ett elavbrott har inträffat och om avbrottet blir långvarigt så kommer vattenförsörjningen att påverkas. Inom några timmar kan vattentrycket försvinna och då finns det inte något vatten att hämta ur vattenkranen. Tänk också på att elavbrott även påverkar vattentillförseln till toaletter. Använd där påsar eller hinkar som alternativ till toalettstolen.

Nödrum

Använd något form av rum i bostaden som ett nödrum. Ett bra nödrum ligger mitt i mellan andra rum i sydligt väderstreck. I flerfamiljshus väljer du rummet intill eller ovanpå/under det rum din granne håller varmt. Stäng till mot övriga kalla rum. På natten, fäll ner persiennerna, dra för gardinerna och häng upp en filt för fönstret. På detta sett minskas avkylningen av rummet.

Tälta inomhus

Bygg en koja av filtar med hjälp av stolar, soffa och bord. Inuti kojan hålls värmen kvar. Eller ta fram tältet, spänn upp det och fäst i stadiga föremål i rummet. Varje människa avger 75W vilket oftast räcker för att nå en bra sovtemperatur i kojan eller tältet. Lägg mattor på golven i kalla rum. Har ordentligt på fötterna. Isolera fönstren – särskilt på natten – med gardiner, filtar mm.

Kläder

Klä dig med flera olika lager kläder. Lagret längst in mot kroppen och mellan lagret ska hålla kroppen varm. Det yttersta lagret kläder ska skydda mot blåst, regn och snö när du går utomhus. Natten klarar man om man sover i sovsäck.

Extra värme

Det är bra att kunna värma upp bostaden eller något rum i den på något annat sätt än med el när det blir strömavbrott. Men OBS! Det är viktigt att läsa igenom bruksanvisningen och följa anvisningarna före och under användning för att undvika faror.
För att få extra värme kan du:

 • Bränna stearinljus eller fotogenlampa med veke. Ha alltid elden under uppsikt så att inte en brand eller skada uppstår! Se till att inte barnen är i närheten av eld i samband med att lättantändliga vätskor finns i närheten.
 • Använda fotogenkamin eller gasolvärmeapparat, men bara under tiden du är vaken. Värm upp rummet under dag och kväll, stäng av för natten när du sover.
 • Alla sover i samma rum. En människa som vilar alstrar lika mycket värme som en 70-watts lampa.

Laga mat enkelt

Använd ett spritkök eller ett litet gasolkök för att laga mat. Ställ inte köket under köksfläkten eftersom det avlagrade fettet kan ta eld. Använder du gasol eller koleldning skall detta användas utomhus. En del kaminer för reservvärme går att laga mat på. Om du kan, håll frysen stängd de första två dygnen, på så sätt bevarar du kylan längre och håller maten fryst.

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2017-04-13 11:53:31

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31