Skylt om 100-åringen utanför korttidsboendet Heden i Malmköping

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering är till för dig som är äldre och har hela kommunen som upptagningsområde.

Har du fått nedsatt förmåga att klara dig i ditt dagliga liv i hemmet, då kan en sjukgymnast och arbetsterapeut göra en bedömning om gruppträning på dagrehabiliteringen är lämplig för dig. Dagrehabilitering finns på Heden i Malmköping.

Kontakt

Dagrehabilitering
Telefon
0157 – 43 08 80
0157 – 43 08 81

Sidansvarig: Johan Holmåsen
Senast uppdaterad: 2015-06-02 17:52:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Johan Holmåsen Områdeschef HSV 0157 - 43 08 60