Motions- och skidspår

Idag finns det ett elljusspår i Flen. Det har start och mål vid Hammarvallens IP, innan Slottsängens äldreboende. Spårets längd är 2,4 km. Sedan 2015 är spåret av upplyst av s.k. LED-lampor.

Ytterligare motionsspår finns i planeringsarbetet för den kommande treårsperioden. Var dessa kommer att placeras och i vilken ordning de anläggs är inte avgjort.

 

 

 

Information

Hammarvallens IP
Hammarvallen 1-9
642 81 Flen
hammarvallensip@flen.se
Telefon 0157-43 02 88

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2017-07-17 10:10:43

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Enhetschef Fritid 0157 - 43 09 62