Båt som ligger förtöjd vid en brygga.

Småbåtshamnar

I Flen finns det två kommunala småbåtshamnar. En i Kvarnsjön i Skebokvarn med 25 båtplatser och en i Gårdsjön i Flen med plats för 52 båtar. Från Kvarnsjön finns det förbindelse till Båven. Mindre båtar kan från Gårdsjön ta sig till Valdemaren.

Båtplats för perioden 1 maj till 31 oktober kostar 800 kr i Skebokvarn och 600 kr i Flen. Fritidsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter småbåtshamnarna. Båtplats kan bokas på telefon 0157-43 09 92 eller 0157-43 09 62.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Enhetschef Fritid 0157 - 43 09 62
Sevinc Kaya 0157 - 43 09 92