Sporthallar & gymnastiksalar

Sporthallar

I Flens kommun finns fyra fullstora sporthallar. A-hallen på Hammarvallen i Flen, Malmköpings sporthall, Ekbackens skolas sporthall i Sparreholm och Bruksskolans sporthall i Hälleforsnäs.

Gymnastiksalar

Gymnastiksalarna till uthyrning är fler till antalet. I Flen är Söderskolan, Lötenskolan och Stenhammarsskolan som har gymnastiksalar.
I Malmköping finns en gymnastiksal i samma byggnad som sporthallen samt en klassisk regementsidrottshall – Lägerhyddan.
Dessutom gymnastiksalarna i Bettna och Mellösa som ligger på skolområdet samt de mindre salarna bordtennislokalen, spinningrummet och brottningslokalen på Hammarvallen.

Information

Bokning av lokaler, ej fasta bokningar
Telefon 0157 – 43 09 91
Måndag-fredag 08.00-16.00
bokning@flen.se

Bokningsförfrågan för enstaka bokning kan göras här.