Instrument ligger på löv

Kultur

Flens kommun har ett rikt kultur- och föreningsliv. Kommunen driver bland annat ett antal konstgallerier och samverkar med konstnärer för att anordna konstrundor ett par gånger om året. Kommunen anordnar med olika samarbetsaktörer litterära caféer, musik- och dansarrangemang, föreläsningar och mycket mer.

Flens kommun har mycket att erbjuda dig i form av musik, konst, film, teater, litteratur eller dans. Många av aktiviteterna initieras och anordnas av det rika föreningsliv som finns i hela Flens kommun. Kommunen driver ett antal konstgallerier och anordnar föreläsningar och litteraturkvällar året om. På Flens kommuns turistwebb Visitflen och i vår Evenemangsguide hittar du ett stort utbud av aktiviteter.

Dialogmöte kultur

Hur kan vi samarbeta för att stärka kulturen i Flen?

Välkommen till ett dialogmöte om kulturens roll i vår kommun. Inbjudna är bland andra föreningar och studieförbund som vill bidra med synpunkter och idéer för att utforma framtidens kultur.

Bakgrunden till inbjudan är att kommunen har tillsatt en politisk beredning för att se över kulturens inriktning och utarbeta ett förslag till ny kulturplan som ska gälla 2017-2020. Dina idéer och förslag är viktiga för hur kulturen kan se ut i Flen i framtiden. På plats finns även politiker och tjänstemän.

Samtalen kommer att ske i mindre grupper med hjälp av samtalsledaren Pernilla Luttropp.

Kvällen kan innehålla frågor som:
Vad betyder kulturen för Flens kommun?
Hur vill du och din förening att kulturlivet i Flen ska utvecklas de närmste åren?
Hur kan vi samverka och hjälpas åt att utveckla Flens kulturliv?

Tid: Tisdag 31/1 kl. 18.30 – 20.30
Plats: Café Skjortan, Flen
Anmälan till: inger.karlsson@edu.flen.se senast 27 januari 2017

Med vänlig hälsning & varmt välkomna!

Eva Gustafsson, Kvalitets- och verksamhetschef
Barn-,­ utbildnings-­ och kulturförvaltningen
Flens kommun

 

Sidansvarig: Inger Zetterström Karlsson
Senast uppdaterad: 2017-01-16 15:31:55

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Inger Zetterström Karlsson Enhetschef Bibliotek & kultur 0157 – 43 09 63