Gammalt brev på antikt papper

Kulturhistoria

Flens kommun har en rik kulturhistoria där flera större orter och köpingar idag ingår i kommunen. Flens tätort byggdes upp kring stambanan och var en gång en järnvägsknut i Sörmland. Malmköping är en gammal regementsstad och Hälleforsnäs har en rik brukshistoria. Är du nyfiken på Flens kommuns historia?
I stadshusets arkiv i Flen finns mängder med bevarade dokument som kan berätta mycket om Flens historia.

I arkiven hittar du handlingar från organisationer, företag, privatpersoner, gårdar, kommunal verksamhet samt äldre dokument från tiden innan kommunreformen år 1862. Det äldsta dokumentet i Flens Gamla arkiv är daterat 27 maj år 1614.

Att söka i arkiv är svårare och mer tidskrävande än att leta i bibliotek, men den som antar utmaningen kan bli rikligt belönad.

Flens Centralarkiv

I Stadshuset i Flen finns i dag sex arkivlokaler på sammanlagt 1486 hyllmeter. Två av dessa arkiv kallar vi för mellanarkiv. Ekonomikontoret har ett av dessa mellanarkiv på 123 hyllmeter och övriga förvaltningar har det andra mellanarkivet på 63 hyllmeter. Här förvaras handlingar i väntan på gallring. Gallring betyder att man avlägsnar och förstör handlingarna. Ett exempel på sådana handlingar är verifikationer som gallras efter 10 år. Det blir ungefär 7 hyllmeter verifikationer på ett år.

Centralarkivet
Centralarkivet med Anexet innehåller 680 hyllmeter och är slutarkiv. Här förvaras handlingar från Flens kommun, det vill säga från 1971 och framåt. Exempel på handlingar är protokoll, diarier, register, in- och utgående handlingar, räkenskaper och statistik. Detta arkiv växer med 8 – 10 hyllmeter per år. Exempel på arkivbildare är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. De flesta handlingar är offentliga men det finns handlingar som är sekretessbelagda, exempelvis handlingar från socialnämnden och skolsköterskan. Personsekretessen varar i 70 år.

Gamla arkivet
Gamla arkivet innehåller 400 hyllmeter och har handlingar från 1785 – 1970. Kommunreformen kom 1862 och kommunerna bildas 1863. Handlingarna i detta arkiv kommer från 11 landskommuner, 4 storkommuner, 2 municipalsamhällen, 1 köping och 1 stad.
En liten landskommun består av 3,5 hyllmeter för åren 1863 – 1951, en storkommun (som tidigare var en landskommun) består av 75 hyllmeter för åren 1863 – 1970.

Folkrörelsearkivet
Folkrörelsearkivet innehåller 220 hyllmeter och består av 440 arkivbildare, det är föreningar, organisationer, företag, privata och gårdar som gratis får förvara sina arkiv här. Kommunen bistår med arkivkartonger, aktomslag, förteckning och etikettering. Här finns olika stora arkiv, från en volym till flera hyllmeter. Föremål förekommer i form av fanor, ordförandeklubbor och en del böcker. De äldsta handlingar som finns i arkivet är en fastedom från Oppunda Häradsrätt, skriven på pergament den 27 maj 1614.

Violen från Flen

Violen är blomman som starkt förknippas med Flen, framför allt av den äldre generationen. Den 4 juni 2014 avled Carin Schennings, känd som ”Violen från Flen,” men hennes minne är beständigt.Carin Schennings föddes 1921 och växte upp i Flen till en vacker ung dam som började arbeta i Vallinska bokhandeln. Helt ovetandes kom hon att få en sång uppkallad efter sig av tonsättaren Ulf Peder Olrog från Nyköping. När Carin var 21 år träffade hon denne unge trevlige man på tåget. Det blev ett angenämnt samtal om litteratur bland annat. De träffades aldrig mer efter tågresan.

Ulf Peder Olrog mindes henne och diktade några år senare visan om ”Violen från Flen.” Den har inte bara kommit att bli en folkkär visa utan också en symbol för staden Flen. Visan överraskade henne mycket och syftningen på Carin som ”violen” kom att prägla hela hennes liv. Uttrycket ”blyg som en viol” har blivit minst lika känt, också det förknippat med Carins person.

2011, då Flens kommun firade sitt 40-årsjubileum, deltog Carin Schennings, speciellt inbjuden att närvara vid invigningen av Sörmlands Museums utumhusutställning ”Röster” som gjordes i samverkan med Flens kommun. Carin är en av de ”röster” som presenterades med text och bild. Utställningen blev mycket uppskattad och resulterade också i en bok som samlat rösterna som representerar kommuninvånarna. Det är tidigare och nu levande individer som satt sin prägel på livet i Flens kommun. Boken finns i Stadshusets reception och på biblioteket vid Violentorget.

Med stolthet bidrog Carin Schennings hela livet med att marknadsföra sin hemstad Flen som violstaden. Violsymbolen används mest i kulturella sammanhang som kulturbärare för tätorten Flen. Violentorget är en central plats i centrum och utmed väg 55 finns violenrondellen som är svår att missa. Violen har också fått ge namn åt Violenloppet, en löpartävling som hålls årligen.

Sidansvarig: Lena Lindqvist
Senast uppdaterad: 2015-06-16 11:55:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Lindqvist Ärendesamordnare 0157 - 43 00 40