Digitala verktyg

Här kan du läsa mer om skolans lärplattform Unikum, Skola 24 och hur kommunen ser digitala verktyg som ett stöd för dig som elev och vårdnadshavare.

bilden visar en man vid en dator

Information och kommunikationsteknologi (IKT)

För skolans verksamhet handlar Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) om att använda digitala verktyg som ett verktyg för lärande. IKT kan användas som verktyg för att hantera och utbyta information, för att dokumentera, kommunicera och samarbeta.

En av vinsterna med att använda digitala verktyg är att lärandet blir multimodalt. Med det menas att text kan samspela med bild, film och/eller ljud. Digitala verktyg kan användas för att höja elevernas skolresultat, öka motivationen och möjliggöra anpassad undervisning utifrån elevers individuella behov. De digitala verktygen ska stödja arbetet med att synliggöra lärandet, underlätta samarbete och kommunikation samt utveckla kreativitet hos pedagoger och barn/elever.

Unikum

Unikum är kommunens gemensamma lärplattform. Här delas information mellan vårdnadshavare, elever och pedagogisk personal. Här kan vårdnadshavare ta del av sina barns omdömen, planeringar och hålla kontakt med lärare. Följ länken ovan för vidare information/instruktion.

Skola 24

Skola 24 är skolans plattform för frånvarohantering. Här kan vårdnadshavaren bland annat anmäla sitt barns frånvaro. Följ länken ovan för vidare information/instruktion.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

24 februari 2024