Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

EDTECH FLEN Guldtrappan 2024

Mogens Lauridsen, IKT- samordnare, projektledare
Hej! Jag heter Mogens Lauridsen, jobbar som projektledare på Edtech Flen. Ett projekt vi har startat inom Barn, Ungdom och Kulturförvaltningen i Flen där vi försöker fördjupa lärandet i skolan med hjälp av upplevelsebaserat lärande. Vi pratar XR, VR, AR för att förstärka inlärningen hos våra elever. Vi gör det här i samarbete med Modda Sörmland som ställer upp, har ställt upp och hittat och letat och kontrollerat mot kursplanen, olika upplevelser som vi kan använda för att förstärka det här lärandet. Det innebär också att vi här på Edtech utbildar regionens lärare i inte bara våra egna utan även de andra kommunerna här i regionen.

Malin Jahnsdotter Jaktlund, leg. lärare, Stenhammarskolan
Nu har vi använt VR i klassrummet det senaste året och jag tänkte från början att det skulle bli en häftig upplevelse. Men det blev så mycket större än så. Nu har vi många inslag av VR och min årskurs tre har även fått instruera andra årskurser på skolan i VR- teknologi. Vi ser det som ett roligt och lärorikt komplement till övrig undervisning och det är också väldigt språkutvecklande vilket var svårt att förstå från början.

Hedvig Furén, leg. lärare, Stenhammarskolan
Malin Jahnsdotter Jaktlund, leg. lärare, Stenhammarskolan
Vi deltar i ett utvecklingsprojekt i Flens kommun som kallas VÄXR, och det är ett samarbete mellan forskare, apputvecklare, på RISE och pedagoger som oss. Vi träffas digitalt varannan vecka och utvecklar en matteapp tillsammans. Det finns i dag inte så mycket upplevelsebaserat lärande inom matematiken, men det ska vi ändra på.

Benjamin Lüning, leg. lärare, Prins Wilhelm gymnasium
Mitt namn är Benjamin Lüning och jag jobbar på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Varje dag så möter jag elever som inte får den hjälp som deras klasskamrater får när de kommer hem. När de lämnar skolans väggar så har de ingen mattelärare eller ingenjör eller storasyskon som kan hjälpa dom med uppgifterna och då tror jag att med hjälp av AI så kan vi få ett kompensatoriskt uppdrag där eleverna lär sig att få hjälp, men hjälp av AI, att förbättra sina texter. Att lösa den här ekvationen och att utveckla sitt skriftliga språk, för att idag är det så att de elever som är duktiga och har mycket kunskaper och kan få mycket hjälp, de springer ifrån. De kan jobba enklare med AI och de får också hjälp hemma.Och de eleverna som är lite studiesvagare och inte har den här hjälpen hemma, de måste utveckla den förmågan, och då är det med hjälp av oss lärare som hjälper dem i skolan och utvecklar den här förmågan.

Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll