Familjecentralen med öppen förskola

Här hittar du information om Familjecentralen, en verksamhet som inrymmer barn- och mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande insatser för familj och föräldrar.

 medarbetare som står utanför familjecentralens lokaler i Flen

Vad menas med familjecentralen?

Familjecentralen är en verksamhet som ligger på Storgatan i anslutning till Stenhammarskolan. Den bedrivs i samarbete mellan Flens kommun och Region Sörmland och vänder sig till familjer som väntar barn, och vårdnadshavare med barn som ännu inte börjat i förskoleklass. Målet är att samarbeta för att få en god hälsa hos blivande vårdnadshavare, barn och deras vårdnadshavare.

Vi hälsar alla föräldrar med barn 0-2 år varmt välkomna till ABC-föräldrautbildning, vi pratar om föräldraskap och dess utmaningar, ni kommer även få ta del av forskning.  ABC står för alla barn i centrum och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Ni får under fyra tillfällen träffa andra föräldrar och prata om hur ni kan stödja era barns utveckling samt hur ni kan hantera olika utmaningar som föräldrar.

Plats: Öppna Förskolan på Familjecentralen i Flen Kl. 10.00-11.30Träffarna är gratis och vi bjuder på fika

Omgång 2
Torsdagar kl 10.00-11.30: 29 februari, 7 mars, 14 mars, 21 mars

Omgång 3
Torsdagar kl 10.00-11.30: 16 maj, 23 maj, 30 maj

Vi hälsar alla föräldrar med barn 3-12 år varmt välkomna till ABC-föräldrautbildning, vi pratar om föräldraskap och dess utmaningar, ni kommer även få ta del av forskning. ABC står för alla barn i centrum och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

Ni får under fyra tillfällen träffa andra föräldrar och prata om hur ni kan stödja era barns utveckling samt hur ni kan hantera olika utmaningar som föräldrar.
Vi vill att ni deltar på alla fyra tillfällen.

Plats: Öppna Förskolan på  Familjecentralen i Flen klockan 17.00-19.30
Måndagar:26 februari, 4 mars, 11 mars, 18 mars

Träffarna är gratis och vi bjuder på fika.

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt vårdnadshavare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. Familjer med barn i ålder 0-6 år är välkomna. Ingen föranmälan behövs utan ni kommer och går som ni vill under öppettiderna.

Vi erbjuder gratis frukt till alla barn.

Vi fortsätter att ta hand om varandra så kom endast om ni är friska och symtomfria.

Öppettider

Måndag
09.00-12.00 (0-6 år) Öppet över lunch
12.00-15.00 (0-6 år)

Tisdag
09.00-12.00 (0-6 år) Öppet över lunch
12.00-15.00 (0-6 år)

Onsdag
09.00-12.00 (0-6 år)
13.00 -15.00 (0-6 år) Biblioteket kl. 14.00

Torsdag
13.00-15.00 (0-6 år)

Fredag
09.00-12.00 (0-6 år) Teater på biblioteket kl. 11.00

Här träffar du barnmorska och undersköterska. Till oss kommer du i samband med graviditet, för preventivmedel, gynekologisk cellprovtagning och provtagning för STI. Kontakta oss på telefon: 0157-185 16

På BVC arbetar vi enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling samt förebygga ohälsa och vara ett stöd i föräldraskapet. Här ingår bland annat utvecklingsbedömningar, hälsosamtal, hembesök, vaccinationer och föräldragrupper.

Väntar du barn eller är du förälder och känner osäkerhet eller oro kring din familj? Föräldrar till barn 0-6 år, som känner osäkerhet eller oro över sin roll som förälder, kring sitt barn eller sin familjs situation kan boka tid för samtal med vår familjestödjare. Vi arbetar med förebyggande familjestöd på familjecentralen i form av tidiga hembesök och stödjande samtal.

Du kan träffa familjestödjaren ensam, som par eller ta med dig någon annan person du vill ha med. Familjestödjaren är lätt att nå och du behöver inte vänta länge på en samtalstid utan kan oftast tas emot snabbt.

Samtalen är gratis och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi för heller inga journaler eller register över vem som kommer till oss. Har du behov av tolk bokar vi det.

Kontaktuppgifter

24 februari 2024