Fritidshem & fritidsklubb

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ansöka om plats på fritidshem eller fritidsklubb före och efter skolan samt under lov.

Information om fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är till för de barn som går i kommunal förskoleklass till och med årskurs 3, medan fritidsklubben är till för barn i årskurs 4-6. Här kan barnen vistas de delar av dagen då de inte går i skolan. Under lovdagar finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna.
Detta gäller dock inte sommarlovet före ditt barn ska starta i förskoleklass, eller sommarlovet efter att ditt barn avslutat årskurs 6.

Ansökan till fristående skolor görs direkt till den önskade skolan.

24 februari 2024