Inackorderings- och resebidrag

Här hittar du information om anslutningsresor, inackorderings- och resebidrag.

Två ungdomar åker buss

Dessa kan du som vårdnadshavare ansöka om när ditt barn studerar på annan ort. Om du går på gymnasiet kan du ha rätt till ett busskort, om avståndet till skolan är mer än 6 kilometer. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan. Ansökan om skolkort ska göras till Flens kommun inför varje nytt läsår.

För dig som ska börja på gymnasiet

Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet, ansöker utifrån ditt förstahandsval. Detta gör du via en blankett som du får hemskickad från kommunen till din folkbokföringsadress. När din ansökan är godkänd finns resekortet att hämta i receptionen på stadshuset i Flen.

För dig som redan går på gymnasiet

Du som redan går på gymnasiet och har ett kort sedan tidigare, ansöker via kommunens e-tjänst inför varje nytt läsår. Du anger befintligt kortnummer i din ansökan. Ditt kort kommer att aktiveras inför skolstart.

Om kortet för elevresor

 • Ditt kort är giltigt i en zon (inom Flens kommun), eller i hela länet beroende på skolort.
 • Kortet är giltigt för tre resor per dag (måndag-fredag) under terminstid.
 • Ett borttappat kort anmäls via mail till: skolskjuts@flen.se.

Om du har mer än 6 km till närmaste busshållplats kan du söka ersättning för anslutningsresor. För att kunna få bidraget ska du vara heltidsstuderande och ha rätt till studiebidrag. Du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

När du studerar på annan ort än din hemort kan du ansöka om studiehjälp i form av ett resebidrag för dina resor. Du kan få bidraget till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Ansökan gäller endast för ett läsår i taget, därför måste det sökas om inför varje hösttermin.

För att kunna söka resebidrag ska du:

 • vara heltidsstuderande och ha rätt till studiebidrag
 • studera på annan ort än din hemort
 • pendla dagligen mellan bostad och studieort
 • inte samtidigt ha bidrag för inackordering.

Inackorderingsbidrag

När du bor och studerar på annan ort än din hemort kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag för din boendekostnad. Du kan få inackorderingsbidrag till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Ansökan gäller endast för ett läsår, därför måste bidraget sökas inför varje hösttermin.

För att kunna söka inackorderingsbidrag ska du:

 • vara heltidsstuderande och ha rätt till studiebidrag
 • ha minst 60 km resväg till din skola
 • vara inackorderad på skolorten
 • inte samtidigt få bidrag för resor
 • vara folkbokförd i Flen.

Inackorderingsbidraget är 1/30 av det aktuella prisbasbeloppet. Bidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen (september-maj). Inackorderingsbidraget betalas ut en gång per månad.

Inackorderingstillägg — för dig som går på fristående gymnasium

Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du istället söka inackorderingstillägg hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Kontaktuppgifter

 • Handläggare för inackorderingsbidrag,resebidrag & anslutningsresor gymnasieungdom

  Pernilla Åhlin

  Telefon: 0157 – 43 02 09
  E-post: pernilla.ahlin@flen.se

18 juli 2024