Så här ansöker du

Här hittar du information om hur du ansöker om gymnasieplats och hur processen går till.

Grupp med ungdomar på ett flak som tagit studenten 

Du får ett användar-id och ett lösenord av din studievägledare eller mentor på din skola. Du loggar in på gymnasieantagningen för Flen och Katrineholms kommun.

 • Välj de skolor och utbildningar du vill gå, det är viktigt att du rangordnar dina val
 • Går du i grundskolan i en annan kommun kan du kontakta kansliet för att få ett lösenord 
 • Detsamma gäller för dig som redan är gymnasieelev, men som vill byta program

När du är klar med din ansökan skriver du ut den, skriver under med din namnteckning, och lämnar in blanketten till studievägledaren på din skola. Observera att ansökningsperioden är öppen under en begränsad tid! Behöver du hjälp att fylla i din ansökan så kan du få det från studie- och yrkesvägledaren på din skola.

När det gäller ansökan till gymnasiet söker du på dina slutbetyg i årskurs 9. Det är meritvärdet på slutbetyget som avgör om du kommer in. Är det fler sökande än antal platser upprättas en reservlista. Tänk därför på att andrahands- och tredjehandsvalen är lika viktiga!

För att bli antagen till ett gymnasieprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller, skiljer sig åt beroende på om du söker till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program.

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i fem valfria ämnen.

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola/universitet.

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha lägst godkänt betyg (E) i minst tolv ämnen:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i ytterligare nio ämnen.

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från årskurs 9. Meritvärdet kan höjas om du fått betyg i moderna språk inom språkvalet. Det får då läggas till som ett 17 betyg. Meritvärdet kan då maximalt blir 340.

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10
 • F = 0

I mitten av april sker en preliminär antagning som grundar sig på betygen från höstterminen i årskurs 9. Syftet med den preliminära antagningen är att underlätta planeringen för gymnasieskolorna. Om du blir antagen i den preliminära antagningen, innebär det inte säkert att du blir antagen i den slutliga antagningen som sker den 1 juli.

I månadsskiftet april/maj har du möjlighet att ändra valen i din ansökan. Du kan då ändra ordningen på dina val, lägga till eller stryka val.

I början på juli gör vi en slutgiltig antagning som grundar sig på slutbetyget från årskurs nio. Det är den slutgiltiga antagningen som avgör var du blir antagen. Efter den slutgiltiga antagningen måste du tacka ja eller ner till platsen.

Kontakta antagningen

Bildningsförvaltningen administrerar antagningen till Katrineholms och Flens gymnasieskolor. Om du har frågor om antagningen är du välkommen att höra av dig dit!

Kontaktuppgifter

 • Bildningsförvaltningen Katrineholm
  Administrerar gymnasieantagningen för elever i Katrineholm och Flens kommun.

  Telefonnummer
  0150-570 00

18 juli 2024