Teknik- & entreprenörsskolan KomTek

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som vill öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga. 

bilden visar komtek aktivitet med barn

Foto: Komtek Sverige

Enligt konventionen för barns rättigheter har alla barn rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Komtek bidrar till detta genom att erbjuda kursverksamhet inom teknik och entreprenörskap för barn och unga. Kurserna bedrivs på kvällar och lov och kan vara av olika längd och har ett varierat innehåll med fokus på praktiskt arbete. Mekanik, elektronik och programmering är några av de teknikområden som behandlas för att skapa rörelse, ljud och ljus i roliga tillämpningar.

För att kunna utmana och lyssna på varje deltagares idéer och tankar ska handledartätheten vara hög vid Komteks fritidsaktiviteter, minst en handledare på mellan fem och tio barn. Alla deltagare ska känna – Jag vill, kan och vågar!

Vecka 9 till 13 är det dags för vårterminens kurser på KomTek Flen:

- Game Maker JR: Lär dig att programmera ett eget enklare spel! För ca: 7-10 år

- Lego BriQ Motion Prime: Lär dig mer om fysik genom Lego! För ca: 10-14 år

Kursen är gratis och man anmäler sig genom Kulturskolan Flens e-tjänst IST.

Anmälan via Kom Teks e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inga evenemang inplanerade för tillfället.

KomTek erbjuder skolbesök inom följande områden:

  • programmering
  • byggnadskonstruktioner
  • olika mekaniska moment
  • lödning
  • teknik och berättande
  • spelskapande.

De olika skolbesöken kan anpassas utifrån målgrupp och tidsåtgång i vår lokal på Prins Wilhelmgymnasiet i centrala Flen. Vi har även möjlighet att komma och hålla lektionen på plats i skolan. För låg- och mellanstadiet är besöket som regel 2 timmar och förlagt till torsdagar och varannan fredag. För att boka in ett besök eller mer information, vänligen kontakta oss.

KomTek erbjuder flera olika typer av fortbildningar för lärare. DIGI18 är enutbildning på 3 timmar där vi går igenom de verktyg vi rekommenderar för att jobba med programmering i skolan. Efter genomgången utbildning kan du även boka så kallade “DIGI18-lådor” för att jobba med materialet ute i sin klass.

Snilleblixtarna

Ett koncept som i första hand vänder sig till lärare eller blivande lärare med barn i årskurserna F-6, men som passar lika bra i samarbete med fritids och särskola.

Snilleblixtarna syftar till att uppmuntra barns intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lusten att lära blir också ett resultat av arbetet med Snilleblixtarna.

bilden visar komtek aktivitet med barn

Foto: Komtek Sverige

Kontaktuppgifter

24 februari 2024