Vuxenutbildning

Här hittar du som är vuxen och som är intresserad av att studera information om kommunens kursutbud och hur du gör för att söka till en utbildning.

en lärare som håller föredrag

Hur kan jag se vilka kurser som finns tillgängliga?

På komvux kan du läsa in en gymnasiebehörighet för vidare studier på högskolan. Du kan även läsa en kurs som du är intresserad av eller läsa en hel yrkesutbildning för att skaffa dig ett yrke som leder till anställning.

Klicka på knappen längst upp på sidan för att göra en anmälan till SFI och/eller för att se övriga kurser och kurspaket.

Ansökan och antagning

Du ansöker digitalt via vår e-tjänst till grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesvux, lärvux, lärling och SFI. Du hittar knappen längst upp på denna sida.

Kostnader

Det är avgiftsfritt att studera på vuxenutbildningen. Det tillkommer dock kostnader för kurslitteratur, skrivmaterial, resekostnader för att göra prov och andra mindre kostnader, för till exempel miniräknare.

De flesta kommuner har idag webbansökan. Du ansöker hos den kommun som erbjuder utbildningen. Det är du som sökande som ansvarar för att dina ansökningshandlingar kommer till vuxenutbildningen i Flens kommun. Utifrån de inskickade ansökningshandlingarna tar rektor på vuxenutbildningen ställning till om du tillhör en prioriterad målgrupp och om Flens kommun kommer att bekosta din utbildning.

Tänk på att vara ute i god tid!

 1. Boka tid hos studie- och yrkesvägledare Öppnas i nytt fönster.
 2. Ta med dig dina äldre betyg.
 3. Tillsammans planerar vi dina studier och gör en studieplan.
 4. Därefter gör du din ansökan.

Urval betyder att ibland måste kommunen prioritera vilka som mest behöver utbildning om pengarna inte räcker till. 

Om kursen inte startar
Om kursen du sökt har för få sökanden kan skolan besluta att inte starta kursen. De ska då meddela dig snarast så att du kan söka till en annan motsvarande kurs hos samma eller annan anordnare. Så här gör du om kursen inte startar:

 • Leta upp en annan utbildningsanordnare
 • Kontakta anordnaren för att höra om kursen startar och om det finns plats
 • Be administratör/syv på den nya skolan att kontakta vuxenutbildningen i Flens kommun som kan bekräfta att de kan ta emot dig.

Det är den skolan som du ansökt till som kontaktar dig om du blivit antagen. Du måste själv hålla reda på vilka ansökningstider din utbildning har. Om du inte blir antagen hör Vuxenutbildningen i Flen av sig till dig. Du har alltid rätt att söka igen eller överklaga beslutet.

Avbrott

Med avbrott menas tiden när
du slutar att studera.
Prata med din lärare om du inte
vill fortsätta med din kurs.
Om du inte kommit eller gjort det du
ska på 3 veckor måste läraren
avbryta din kurs. Det är för att någon
annan behöver din plats.

Anmäla frånvaro

Om du inte kan komma till skolan
måste du säga det till din lärare.

Betyg

Efter att du gått färdigt
din kurs får du ett betyg.
Det visar vad du lärt dig.
Betyget sätter läraren
på en skala.
F är inte godkänt.
A är det bästa du kan få.
Om du vill ha med dig betyg
från vuxenutbildningen så
ber du läraren om det.

CSN

CSN är en myndighet som lånar
och ger dig pengar när du studerar.
Det kallas för studiemedel.
Ett studiemedel är två saker:

 1. ett bidrag som du får
 2. ett lån som du måste betala tillbaka. 

För att få studiemedel
måste du ansöka hos CSN.
Du måste själv ansöka om
studiemedel.

Flexibelt arbetssätt

På vuxenutbildningen har man
vad man kallar för ett
flexibelt arbetssätt.
Det betyder att du och din
lärare bestämmer tillsammans
när lektionerna ska vara
och när uppgifter ska lämnas in.

Google-konto

När du går i vuxenutbildningen får
du ett Google-konto till datorn.
Kontot är kopplat till skolan.
Om ditt konto inte
fungerar kan du
prata med elevservice.

Läromedel

Med läromedel menas exempelvis
böcker eller miniräknare. Du måste själv betala
för det. Resor till skolan betalar
du också själv.

Poäng

För grundskole- och gymnasiekurser
finns något som heter studiepoäng.
Poängen visar om den kurs
du går är lång eller kort.
Det är Skolverket som bestämmer
hur stor en kurs ska vara.
Skolverket är en myndighet i Sverige.

Studietakt

Med studietakt menas hur
mycket tid du ska lägga på dina studier.
Den kan vara på heltid (100%)
eller deltid (75 %, 50% eller 25%).
Med det menas att du behöver
lägga olika mycket tid på
dina studier per dag.

100% är ungefär 8 timmar per dag.
25% är ungefär 2 timmar per dag.

Studiestartstöd

Studiestartsstöd är en ersättning 
från myndigheten Centrala studienämnden (CSN).
Den kan vissa som arbetslösa få under en kortare tid
för att studera på grundskole- eller gymnasienivå.
Då kan chansen öka till att du får ett arbete.
Du ansöker om bidraget via kommunen.

Slutbetyg eller examensbevis

Ett slutbetyg eller gymnasieexamen
kallas också för examensbevis.
Det får du när du är klar
med dina studier.
Studierna måste ha varit på vuxenutbildningen
eller på gymnasienivå.

Unikum

Unikum är vuxenutbildningens
digitala elevplattform.
Här loggar du in för att se
dina kurser. Här står det
också mer information om
dina kurser.

Validering/särskild prövning

Validering kallas det när dina
kunskaper blir bedömda.
Dina yrkeskunskaper bedöms
genom praktiska och teoretiska prov.
Efter bedömningen får du ett intyg
eller ett betyg som gör att dina
kunskaper räknas som godkända
på den svenska arbetsmarknaden.

Nedan följer en video om vuxenutbildningen

Kontaktuppgifter

 • Rektorer vuxenutbildningen

  Rektor: Tommy Persson
  Telefon: 0157-43 09 11
  E-post: tommy.persson@vux.flen.se

  Biträdande rektor: Jessica Hellström
  Telefon: 0157-43 09 36
  E-post: jessica.hellstrom@vux.flen.se

  Elevservice

  Tel: 0157 – 43 09 20
  E-post: elevservice@vux.flen.se

  Besöksadress:
  Allaktivetshuset Skjortan
  Drottninggatan 24
  642 81 Flen

  Postadress:
  Vuxenutbildningen
  Flens Kommun
  642 81 Flen

22 februari 2024