Kvinnojouren besökte Vuxenutbildningen

Kvinnojouren Malva besökte vuxenutbildningen för att informera om det stöd och hjälp som de kan erbjuda vid våld i nära relation. Här är några av kommentarerna som eleverna skrev efter besöket.

“Vi hade en kvinna från Malva. Det är bra att höra att du kan vara anonym. I mitt hemland har vi inte hjälp från någon förening, bara socialen så kvinnor är rädda för att prata. De är rädda att socialen kan ta barn från familjen så många kvinnor är tysta.

“Jag tycker att det är bra att leva fritt i ett samhälle med min familj. Jag tycker att det är viktigt att ha respekt mellan föräldrar och barn. Att diskutera med varandra om det är skillnad i åsikter.”

“Jag tänker att Malva gör ett mycket viktig jobb, inte bara för kvinnan utan för alla människor för att de förstår vad våld är. Jag vet hur viktigt det är att vi kan tillsammans skapa en bra social miljö med mindre våld och mer hjälp och empati,”

“Det är bra att vi lär oss nya saker om våra rättigheter och vad vi ska göra när ett problem händer oss. Vi vet vem vi pratar med och vad vi ska göra.”

“Kvinnojouren är viktig för samhället. Det skyddar människor från våld. Jag tänker på att jobba som volontär när jag lärt mig språket."

15 juni 2024