Stöd och anpassningar

Hur kan en specialpedagog hjälpa mig? En specialpedagog kan hjälpa till med extra stöd i språk-, läs- och skrivutveckling.

Är du i behov av stöd eller anpassningar i dina kommande studier? Kanske har du läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik eller koncentrationssvårigheter? Har du sedan tidigare en utredning som beskriver dina förutsättningar att studera utgår vi från den när dina studier ska planeras. Du kan då få hjälp av skolans specialpedagog med att kartlägga och formulera ditt stödbehov.

I samtal med specialpedagog och med din lärare kartlägger ni tillsammans dina behov av stöd i undervisningen. Tillsammans formulerar ni vilket stöd du behöver för att nå godkända betyg i dina kommande studier. Skolans specialpedagog ser då till att informationen om dina behov av stöd eller anpassningar i undervisningen kommuniceras till undervisande lärare. Detta om du läser fler kurser samtidigt.

Så här tar du kontakt med oss om stöd och anpassningar

När du ansöker till oss att studera har du möjlighet att ange att du har stödbehov. Du kan också ta kontakt med skolans studie- och vägledare inför att du ska påbörja dina studier för att påbörja arbetet med att planera och skapa rätt förutsättningar för studierna. När du påbörjar dina studier kommer din lärare och specialpedagogen att fortsätta arbetet med att utreda dina behov av stöd och hjälp.

Ta kontakt med kommunens studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp.

Kontaktuppgifter

 • Studie- och yrkesvägledare

  Annelie Lundgren
  Telefon: 0157-43 09 12
  Soura Haqqy
  Telefion: 0157-43 09 14

  Telefontid:

  Måndag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Måndag kl. 15.00 – 16.00 (Annelie)
  Onsdag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Fredag kl. 08.30 – 09.30 (Annelie)


17 juli 2024