Här kan du läsa mer om förskolor, skolor och annan utbildning. Här hittar du också information om elevhälsa, kulturskola och skolmåltider.

E-post till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

Information angående ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan inför läsåret 2019/2020

Handläggning av ärenden som är inlämnade före den 6 maj pågår.
De ärenden som gäller anvisad kommunal skola beräknas vara utskickade till vårdnadshavare senast den 21 juni.
När handläggning av ovanstående ärendena är klara påbörjas handläggning av ärenden som inkommit efter den 6 maj.
Beslut för dessa ärenden beräknas skickas till vårdnadshavare under sommarlovet.
Vid frågor mejla till skolskjuts@edu.flen.se