Hoppa till huvudinnehåll

Betyg

Efter avslutad kurs registrerar vi ditt betyg. Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill ha utskrivna.

Betyg

Du kan läsa för ett fullständigt slutbetyg eller kombinera kurser efter eget val, ett så kallat utdrag ut betygskatalogen. Betyg sätts i samband med att kursen avslutas. Det betyg som läraren sätter kan inte överklagas. Däremot har man rätt att försöka höja betyget med hjälp av prövning.

Betyg utfärdas inte automatiskt, utan du måste själv anmäla vilka betyg som betygsdokumentet ska innehålla. Betyg beställer du i receptionen på Skjortan.

Betygskriterier

Till alla kurser finns nationellt utarbetade betygskriterier. Läraren informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Du har också rätt att få veta hur du ligger till.