Din trygghet är viktig för oss

Oavsett om du är elev, vårdnadshavare, medarbetare eller förtroendevald vill vi att du ska känna dig trygg med att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen, även kallad GDPR. Vi behandlar personuppgifter för att kunna bedriva vår lagstadgade verksamhet som till exempel förskola, skola och bibliotek. Du kan direkt eller indirekt lämna information om dig själv till oss exempelvis i samband med ett ärende hos oss eller när du skriver ett mejl till oss.

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med. Det är bara de som behöver informationen i sitt arbete som har tillgång till den.

Det är barn-, utbildnings- och kulturnämnden som är personuppgiftsansvarig för förvaltningen som du kan kontakta genom att mejla till buk@edu.flen.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud Svitlana Jelisic på telefonnummer 0157-43 00 00.