Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam enhet som utgör en stödfunktion för förskolornas och skolornas elevhälsoarbete. Om du som vårdnadshavare vill ha vår hjälp vänder du dig till ledningen på ditt barns förskola eller skola.

Förskolans och skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande. En god lärmiljö är en förutsättning för barn och elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Goda studieresultat och hälsa hänger samman. Målet är att barn och unga i förskola, skola och gymnasium i Flens kommun ska ha möjlighet att utvecklas och nå de mål som är uppsatta för verksamheten. För att detta ska vara möjligt ska alla i förskola och skolan arbeta för att barn och unga har en god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Skolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull så att alla elever kan utvecklas maximalt. Personalen ska arbeta för att ge alla barn och elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Skolan har ett särskilt ansvar att uppmärksamma de elever vars situation och svårigheter utgör hinder för deras inlärning. Skolan ansvarar också för att uppmärksamma elever som far illa och uppvisar tecken på ohälsa. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Elevhälsoplan

Relaterad information

Enhetschef
Carolina Eriksson
0157-43 02 30

e-post:

Administratör (deltid)
Eva Wikström
0157-43 02 31

e-post: 

 

Länkar

BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin

SAMBU – Samtalsmottagningen barn och unga

BRIS – Barnens rätt i samhället


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Eva Wikström

Administratör Elevhälsan

0157 – 43 02 31