Hoppa till huvudinnehåll

Central anpassad insats, CAI

Elevens framgång är skolans ansvar.

Uppdraget

För att möta upp elever som är i behov av omfattande extraordinära samt komplexa stödåtgärder, och som trots särskilt stöd i den ordinarie verksamheten inte funnit sig tillrätta, finns stöd för skolan att tillgå via centralt anpassade insatser, CAI.

Centralt anpassade insatser är för elever som har svårigheter inom fler områden än de som uppenbarar sig i skolan.
En redan upparbetad samverkan med socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin eller Habiliteringen är en förutsättning för insatserna.

Insatsen sker i tät samverkan med elevens hemskola.
Utbildningen följer grundskolans läroplan.

Maarit Cooper Legitimerad pedagog

I mitt uppdrag som pedagog ansvarar jag för att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla barn känner sig inkluderade och delaktiga.
Uppdraget är att skapa förutsättningar för lärande och säkerställa elevens rätt till undervisning. Jag planerar, genomför och bedömer skolarbetet. Jag är utbildad svenska och SO-lärare men har också behörighet i engelska och bild.
Jag har många års erfarenhet från grundskola och gymnasium samt i särskilda insatser inom dessa skolformer.

Ida Falk Socialpedagog

I min roll som socialpedagog kommer jag att arbeta med att flytta fokus från elevens svårigheter till att förstärka elevens styrkor.
Genom att stötta eleven i sin lärande- och livssituation, arbeta främjande och förebyggande, så kommer jag tillsammans med eleven skapa nya vägar till förändring och utveckling.
Jag kommer jobba för att främja elevens välmående, hälsa och närvaro i verksamheten.

Andreas Einer Hälsopedagog

Certifierad hälsoutvecklare, kriminalitet som livsstil, beroendelära och motiverande samtal.
Erfarenhet utav att arbeta behandlande och utvecklande med vuxna och ungdomar med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Emelie Widell Socialpedagog

Jag tror inte på att barn lär sig av att misslyckas, jag tror på att barn lär sig av att lyckas. Utifrån det tankesättet arbetar jag i min roll som socialpedagog.
Jag arbetar för att ge barn  förutsättningarna och verktygen de behöver för att lyckas i såväl sociala situationer som studiesammanhang.
Genom att fokusera på barnens styrkor istället för svagheter hjälper jag dem att få en bättre självkänsla och tro på sin förmåga.

Kontakt

Telefon nr. 0721662574

Eller;
Maarit Cooper
Maarit.Cooper@edu.flen.se

Ida Falk
Ida.Falk@edu.flen.se

Andreas Einer
Andreas.Einer@flen.se

Emelie Widell
Emelie.Widell@edu.flen.se

Sidansvarig: Mogens Lauridsen
Senast uppdaterad: 2022-11-23 13:22:43

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mogens Lauridsen

IKT- samordnare

0157-43 02 19