Hoppa till huvudinnehåll

Central elevhälsa

Verksamhetens syfte är att stödja Flens kommuns kommunala skolformer i dess utvecklingsprocesser som främjar hälsa, lärande och utveckling. Syftet är även att stödja arbetet för ökad likvärdighet för barn och elever i de kommunala verksamheterna.
Verksamheten fyller en stödjande funktion till förskola, grundskola och gymnasieskola i dess ansvar att uppfylla uppdraget enligt lagar och föreskrifter nämnda ovan.

På varje skola finns ett samlat elevhälsoteam som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska och i förekommande fall tillkallas psykolog och skolläkare samt studie- och yrkesvägledaren. Detta arbete leds av rektor som äger rätten att ta beslut om stödinsats.

Elevhälsoteam

Bettna skola
Cecilia Bingmark rektor
Ola Köhler skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator
Johanna Johansson speciallärare

Bruksskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg rektor
Elisabeth Berglund skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator
Pia Blomberg speciallärare

Kyrkskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg rektor
Elisabeth Berglund skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator
Andrea Moby speciallärare

Malmaskolan
Cecilia Bingmark rektor
Elisabeth Berglund skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator

Stenhammarskolan F-3
Sofia Güner rektor
Ingela Skoglund skolsköterska
Gabriella Boström specialpedagog
Madeleine Bengtsson Kurator
Annika Lexell speciallärare
Helena Malm speciallärare
Anna-Karin Dahlström speciallärare

Stenhammarskolan 4-6
Tuija Zens rektor
Gabriella Boström specialpedagog
Madeleine Bengtsson kurator
Ingela Skoglund skolsköterska
Cecilia Wattenström, skolsköterska
Elisabeth Bergström, speciallärare
Heléne Gustafsson speciallärare

Stenhammarskolan 7-9
Nathalie Österberg rektor
Pia Grenhoff skolsköterska
Madeleine Bengtsson, kurator
Mikael Möller specialpedagog
Caroline Baudou speciallärare
Eleonore Weber speciallärare
Anette Jonsson speciallärare

Prins Wilhelmgymnasiet
Bo Johansson rektor
Ola Köhler skolsköterska
Milla Gustafsson kurator
Per-Gunnar Andersson specialpedagog

Kontakt

Central studie- och yrkesvägledare
Lina Nettelbladt
lina.nettelbladt@edu.flen.se
tel: 0157- 43 02 46

Skolsamordnare
Josefina Blas
josefina.blas@edu.flen.se
tel:0157-43 02 56

Skolpsykolog
Magnus Parnestedt
magnus.parnestedt@edu.flen.se
tel: 0157- 43 02 53

Sidansvarig: Mogens Lauridsen
Senast uppdaterad: 2023-01-25 11:27:27