Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

På varje skola finns ett samlat elevhälsoteam som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska och i förekommande fall tillkallas psykolog och skolläkare. För åk 7-9 och gymnasiet deltar även studie- och yrkesvägledaren.

Teamens möten leds av rektor som äger befogenheten att besluta om insatser. Teamen bidrar till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp insatser. Teamen ska regelbundet följa upp arbetet med särskilt stöd. Teamen ska också analysera mönster och aktivt driva det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Elevhälsoteam

Bettna skola
Cecilia Bingmark rektor
Ola Köhler skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator
Johanna Johansson speciallärare

Bruksskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg rektor
Elisabeth Berglund skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator
Pia Blomberg speciallärare

Kyrkskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg rektor
Elisabeth Berglund skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator
Andrea Moby speciallärare

Malmaskolan
Cecilia Bingmark rektor
Elisabeth Berglund skolsköterska
Ellinor Ohliv specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr kurator

Stenhammarskolan F-3
Per-Ola Andersson rektor
Sofia Güner biträdande rektor
Ingela Skoglund skolsköterska
Gabriella Boström specialpedagog
Madeleine Bengtsson Kurator
Annika Lexell speciallärare
Helena Malm speciallärare
Anna-Karin Dahlström speciallärare

Stenhammarskolan 4-6
Tuija Zens rektor
Gabriella Boström specialpedagog
Madeleine Bengtsson kurator
Ingela Skoglund skolsköterska
Cecilia Wattenström, skolsköterska
Elisabeth Bergström, speciallärare
Heléne Gustafsson speciallärare

Stenhammarskolan 7-9
Axel Lagergren Jernselius rektor
Nathalie Österberg biträdande rektor
Pia Grenhoff skolsköterska
Madeleine Bengtsson, kurator
Mikael Möller specialpedagog
Caroline Baudou speciallärare
Eleonore Weber speciallärare
Anette Jonsson speciallärare

Prins Wilhelmgymnasiet
Bo Johansson tf rektor
Ola Köhler skolsköterska
Milla Gustafsson kurator
Per-Gunnar Andersson specialpedagog

Sidansvarig: Mogens Lauridsen
Senast uppdaterad: 2022-09-01 09:55:28