Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsoteam (EHT)

På varje skola finns ett samlat elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska och i förekommande fall tillkallas psykolog och skolläkare. För åk 7-9 och gymnasiet deltar även studie- och yrkesvägledaren.

Elevhälsoteamets möten leds av rektor som äger befogenheten att besluta om insatser. Teamet bidrar till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp elevhälsoinsatser. Elevhälsoteamet ska regelbundet följa upp arbetet med särskilt stöd. Elevhälsoteamet ska också analysera mönster och aktivt driva det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Elevhälsoteam

Bettna skola
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Stina Andersson, biträdande rektor
Ola Köhler, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator

Bruksskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg, rektor
Åsa Gustafsson, biträdande rektor (fr om 2 maj)
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Pia Blomberg, speciallärare
Kristina Näslund, speciallärare

Kyrkskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg, rektor
Åsa Gustafsson, biträdande rektor (fr om 2 maj)
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Pia Blomberg, speciallärare
Kristina Näslund, speciallärare

Malmaskolan
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Stina Andersson, biträdande rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Kai Nikula, speciallärare

Stenhammarskolan F-3
Per-Ola Andersson, rektor
Angelica Ankarstrand, biträdande rektor
Ingela Skoglund, skolsköterska
Ann Thorvaldsson, specialpedagog
Pia Thim, kurator
Annika Lexell, speciallärare
Carina Svensson, speciallärare
Anna-Karin Dahlström, speciallärare
Lotta Stjernlöf, barn- och ungdomskonsulent

Stenhammarskolan 4-6
Tuija Zens, rektor
Ann Thorvaldsson, specialpedagog
Pia Thim, kurator
Matilda Egrér, skolsköterska
Markus Broberg, socialpedagog

Stenhammarskolan 7-9
Katarina Gustafsson, rektor
Pia Grenhoff, skolsköterska
Lena Hagelberg, specialpedagog
Anna Ohlsson, kurator
Anette Jonsson, speciallärare
Eleonore Weber, speciallärare

Prins Wilhelmgymnasiet
Jari Salmijärvi, rektor
Cecilia Bingmark, biträdande rektor
Tomas Henriksson, specialpedagog
Annelie Svingdal, speciallärare
Ola Köhler, skolsköterska
Jannike Renholm, kurator
Per-Gunnar Andersson, specialpedagog


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.