Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och elevhälsoteam

På varje förskola finns ett barnhälsoteam. Barnhälsoteamet består av rektor, specialpedagog och logoped samt i förekommande fall tillkallas psykolog
På varje skola finns ett samlat elevhälsoteam som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska och i förekommande fall tillkallas psykolog och skolläkare. För åk 7-9 och gymnasiet deltar även studie- och yrkesvägledaren.

Teamens möten leds av rektor som äger befogenheten att besluta om insatser. Teamen bidrar till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp insatser. Teamen ska regelbundet följa upp arbetet med särskilt stöd. Teamen ska också analysera mönster och aktivt driva det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Barnhälsoteam

Förskoleområde A, Kungsfågeln och Sjögården
Kerstin Johansson, Rektor
Camilla Vahlberg, specialpedagog
Anna Winbäck, logoped
Förskoleområde B, Knekten, Brogetorp och Mårbacka
Carina Lukic, Rektor
Camilla Vahlberg, specialpedagog
Anna Winbäck, logoped
Förskoleområde C, Tallbacken, Tomtebo, Björkliden
Marie Magnusson, Rektor
Camilla Vahlberg, specialpedagog
Anna Winbäck, logoped

Elevhälsoteam

Bettna skola
Cecilia Bingmark, rektor
Ola Köhler, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Johanna Johansson, speciallärare
Bruksskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg, rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Pia Blomberg, speciallärare
Kyrkskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg, rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Kristina Näslund, speciallärare
Malmaskolan
Cecilia Bingmark, rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Stenhammarskolan F-3
Per-Ola Andersson, rektor
Sofia Güner, biträdande rektor
Ingela Skoglund, skolsköterska
Gabriella Boström, specialpedagog
Pia Thim, kurator
Anna Ohlsson, kurator
Annika Lexell, speciallärare
Helena Malm, speciallärare
Anna-Karin Dahlström, speciallärare
Stenhammarskolan 4-6
Tuija Zens, rektor
Gabriella Boström, specialpedagog
Pia Thim, kurator
Anna Ohlsson, kurator
Ingela Skoglund, skolsköterska
Cecilia Wattenström, skolsköterska (börjar 1/3)
Elisabeth Bergström, speciallärare
Helén Gustavsson, speciallärare
Stenhammarskolan 7-9
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Nathalie Österberg, biträdande rektor
Pia Grenhoff, skolsköterska
Josefina Klevbrant, kurator (börjar 16/3)
Mikael Möller, specialpedagog
Eleonore Weber, speciallärare
Anette Jonsson, speciallärare
Prins Wilhelmgymnasiet
Lena Furén, Tf rektor
Ola Köhler, skolsköterska
Jannike Renholm, kurator
Per-Gunnar Andersson, specialpedagog