Elevhälsoteam (EHT)

På varje skola finns ett samlat elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska och i förekommande fall tillkallas psykolog och skolläkare. För åk 7-9 och gymnasiet deltar även studie- och yrkesvägledaren.

Elevhälsoteamets möten leds av rektor som äger befogenheten att besluta om insatser. Teamet bidrar till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp elevhälsoinsatser. Elevhälsoteamet ska regelbundet följa upp arbetet med särskilt stöd. Elevhälsoteamet ska också analysera mönster och aktivt driva det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Elevhälsoteam

Bettna skola
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Ola Köhler, skolsköterska
Maria Axelsson, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator

Bruksskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Maria Axelsson, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator

Kyrkskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Maria Axelsson, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator

Malmaskolan
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Maria Axelsson, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator

Stenhammarskolan F-3
Per-Ola Andersson, rektor
Ingela Skoglund, skolsköterska
Susanne Holm, specialpedagog
Pia Thim, kurator

Stenhammarskolan 4-6
Tuija Zens, rektor
Pernilla Swärd, skolsköterska
Susanne Holm, specialpedagog
Pia Thim, kurator
Carina Svensson, speciallärare

Stenhammarskolan 7-9
Katarina Gustafsson, rektor
Marie Egrér, skolsköterska
Lena Hagelberg, specialpedagog
Anna Ohlsson, kurator
Anette Jonsson, speciallärare

Prins Wilhelmgymnasiet
Jonas Karlsson, rektor
Mette Svarvare, specialpedagog
Ola Köhler, skolsköterska
Jannike Renholm, kurator

Sidansvarig: Lars Borg
Senast uppdaterad: 2019-03-06 14:18:22

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lars Borg Chef Elevhälsan 0157 – 43 02 30