Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och elevhälsoteam

På varje förskola finns ett barnhälsoteam. Barnhälsoteamet består av rektor, specialpedagog och logoped samt i förekommande fall tillkallas psykolog
På varje skola finns ett samlat elevhälsoteam som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska och i förekommande fall tillkallas psykolog och skolläkare. För åk 7-9 och gymnasiet deltar även studie- och yrkesvägledaren.

Teamens möten leds av rektor som äger befogenheten att besluta om insatser. Teamen bidrar till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp insatser. Teamen ska regelbundet följa upp arbetet med särskilt stöd. Teamen ska också analysera mönster och aktivt driva det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Barnhälsoteam

Förskoleområde A, Brogetorp, Nybble, Sjögården och Vallmon
Kerstin Johansson, Rektor
Camilla Vahlberg, specialpedagog
Anna Winbäck, logoped
Förskoleområde B, Knekten och Mårbacka
Carina Lukic, Rektor
Camilla Vahlberg, specialpedagog
Anna Winbäck, logoped
Förskoleområde C, Tallbacken, Tomtebo, Björkliden och Hammaren
Marie Magnusson, Rektor
Camilla Vahlberg, specialpedagog
Anna Winbäck, logoped

Elevhälsoteam

Bettna skola
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Nathalie Österberg, biträdande rektor
Ola Köhler, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Johanna Johansson, speciallärare

Bruksskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg, rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Pia Blomberg, speciallärare

Kyrkskolan
Helene Ahlqvist-Blomberg, rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Kristina Näslund, speciallärare

Malmaskolan
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Elisabeth Berglund, skolsköterska
Ellinor Ohliv, specialpedagog
Ann-Sofie Pålmyr, kurator
Nathalie Östberg, speciallärare

Stenhammarskolan F-3
Per-Ola Andersson, rektor
Angelica Ankarstrand, biträdande rektor
Ingela Skoglund, skolsköterska
Vakant, specialpedagog
Pia Thim, kurator
Annika Lexell, speciallärare
Carina Svensson, speciallärare
Anna-Karin Dahlström, speciallärare
Lotta Stjernlöf, barn- och ungdomskonsulent

Stenhammarskolan 4-6
Tuija Zens, rektor
Vakant, specialpedagog
Pia Thim, kurator
Marie Egrér, skolsköterska
Markus Broberg, socialpedagog
Matilda Egrér, speciallärare
Liselott Barkskog, speciallärare

Stenhammarskolan 7-9
Axel Lagergren Jernselius, rektor
Sofia Güner, biträdande rektor
Pia Grenhoff, skolsköterska
Anna Ohlsson, kurator
Mikael Möller, specialpedagog
Eleonore Weber, speciallärare
Anette Jonsson, speciallärare

Prins Wilhelmgymnasiet
Jari Salmijärvi, rektor
Cecilia Bingmark, biträdande rektor
Tomas Henriksson, specialpedagog
Ola Köhler, skolsköterska
Jannike Renholm, kurator
Per-Gunnar Andersson, specialpedagog