Läkare som undersöker flicka

Skolhälsa

Vi skolsköterskor och skolläkare har som mål att alla elever ska må bra! Skolhälsan ska främst verka förebyggande men vi erbjuder också enklare sjukvård. Vi har även öppna mottagningar för spontanbesök på samtliga kommunala skolor.

Som elev erbjuds du minst tre planerade hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Dessutom erbjuds du undersökning av syn, hörsel och andra begränsade kontroller mellan hälsobesöken. Är du elev i gymnasieskolan erbjuds du minst ett hälsobesök. Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Du har också möjlighet att anlita elevhälsans medicinska insats för enkla sjukvårdsinsatser och för att få råd och stöd i psykosociala frågor.

Skolsköterskor

Nybbleskolan & Lötenskolan
Ingela Skoglund, medicinskt ledningsansvarig
ingela.skoglund@edu.flen.se
0157-43 02 49

Bruksskolan, Kyrkskolan & Malmaskolan 
Elisabeth Berglund
elisabeth.berglund@edu.flen.se
0157-43 02 40

Stenhammarskolan
Marie Egrér
marie.egrer@edu.flen.se
0157-43 02 42

Söderskolan
Pernilla  Swärd
pernilla.sward@edu.flen.se
0157-43 02 41

Prins Wilhelmgymnasiet & Bettna skola
Ola Köhler
ola.kohler@edu.flen.se
0157-43 02 43

Mer information
Informationsmaterial om vaccinationer

Sidansvarig: Lars Borg
Senast uppdaterad: 2017-09-05 12:07:11

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lars Borg Chef Elevhälsan 0157 – 43 02 30