Hoppa till huvudinnehåll

Att söka, byta eller säga upp plats

Var söker jag förskoleplats? När måste jag skicka in ansökan? Här hittar du information som är bra att veta när det är dags för ditt barn att börja på förskola eller fritidshem.

Ansök i god tid

Ditt barn erbjuds plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets egna behov. För att vi ska kunna garantera att du får plats behöver du söka förskoleplats minst fyra månader innan plats önskas. Ditt barn erbjuds sedan plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets eget behov (se skollagen 8 kap § 5). Plats erbjuds så långt som möjligt utifrån ditt önskemål.

Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder.

Så här ansöker du

Du ansöker genom kommunens e-service, Självservice,  under Förskola och fritidshem. Har du inte möjlighet att använda kommunens e-service ber vi dig ta kontakt med handläggare för barnomsorgen. Kontaktuppgifter finns här

Erbjudande om plats

När en plats finns ledig får du ett brev hemskickat, ett placeringserbjudande. Du måste då besvara erbjudandet inom utsatt tid genom att antingen acceptera platsen eller tacka nej. Om du väljer att tacka nej till platsen måste du skicka in en ny ansökan.

Så byter du plats

Du ansöker om byte av plats genom kommunens e-service, Självservice,  under Förskola och fritidshem,  om du vill byta förskola eller annan pedagogisk omsorg i Flens kommun. Du kan ansöka om byte när som helst under året.

Om barnet erbjuds en ny placering så behöver du inte säga upp den gamla placeringen.

Så säger du upp din plats

Om du inte längre har behov av din plats i förskola, familjedaghem/annan pedagogisk omsorg eller fritidshem måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader. Under uppsägningstiden betalar du avgift oavsett om du utnyttjar platsen eller inte. Om en plats ej nyttjas på det sätt som överenskommits eller om avgift ej betalas enligt uppgjort avtal kan kommunen säga upp platsen. Uppsägning sker genom Självservice

Om du/ni flyttar till annan kommun

Om du flyttar från kommunen upphör normalt din rätt till plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Då ska platsen sägas upp med två månaders uppsägningstid.