Att söka, byta eller säga upp plats

Var söker jag förskoleplats? När måste jag skicka in ansökan? Här hittar du information som är bra att veta när det är dags för ditt barn att börja på förskola eller fritidshem.

Ansök i god tid

Ditt barn erbjuds plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets egna behov. För att vi ska kunna garantera att du får plats behöver du söka förskoleplats minst fyra månader innan plats önskas. Ditt barn erbjuds sedan plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets eget behov (se skollagen 8 kap § 5). Plats erbjuds så långt som möjligt utifrån ditt önskemål.

Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder.

Så här ansöker du

Du laddar ner och skriver ut ansökningsblanketten som finns längst ner på sidan. På denna anger du sedan upp till tre alternativ på förskolor eller pedagogisk omsorg. Orsaken till det är att det kan bli fullt på vissa förskolor och då behövs fler alternativ för att i möjligaste mån tillgodose alla föräldrars önskemål om placering

Erbjudande om plats

När en plats finns ledig får du ett brev hemskickat, ett placeringserbjudande. Du måste då besvara erbjudandet inom utsatt tid genom att antingen acceptera platsen eller tacka nej. Om du väljer att tacka nej till platsen måste du skicka in en ny ansökan.

Så byter du plats

Du använder samma blankett för platsbyte om du vill byta förskola eller annan pedagogisk omsorg i Flens kommun. Du kan ansöka om byte när som helst under året.

Om barnet erbjuds en ny placering så behöver du inte säga upp den gamla placeringen.

Så säger du upp din plats

Om du inte längre har behov av din plats i förskola, familjedaghem/annan pedagogisk omsorg eller fritidshem måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader. Under uppsägningstiden betalar du avgift oavsett om du utnyttjar platsen eller inte. Om en plats ej nyttjas på det sätt som överenskommits eller om avgift ej betalas enligt uppgjort avtal kan kommunen säga upp platsen.

Om du/ni flyttar till annan kommun

Om du flyttar från kommunen upphör normalt din rätt till plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Då ska platsen sägas upp med två månaders uppsägningstid.

Blanketter

Sidansvarig: Zekerijah Cajlakovic
Senast uppdaterad: 2016-12-15 11:13:30

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Zekerijah Cajlakovic Handläggare barnomsorg 0157 – 43 02 01