Hoppa till huvudinnehåll

Enskild pedagogisk verksamhet

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag
Godkännande för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg regleras i skollagen 2 kap. 5 § eller 25 kap. 10 §.

Vid ansökan ska en särskild blankett användas.

Ansökan ska lämnas till förvaltningen i god tid innan verksamheten beräknas starta. Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett. Förvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fem månader.

Ovanstående gäller även när redan befintlig verksamhet vill utöka antalet barn/elever.

Anmälan om förändring

Ändringar av betydelse ska omgående och skriftligen anmälas till förvaltningen.  Detta gäller exempelvis vid byte av ägare av huvudmannen (exempelvis ny aktieägare), förändringar av företagsstyrelse (gäller även ekonomiska föreningar/föräldrakooperativ) eller byte av förskolechef. Förändringar ska styrkas med relevanta handlingar som exempelvis nya registreringsbevis, examenshandlingar, ny delegation och liknande beroende på vilka förändringar som genomförs.

Vid anmälan om förändring ska en särskild blankett användas.

Riktlinjer för godkännande, rätt till bidrag samt tillsyn

Blanketter