Hoppa till huvudinnehåll
Husfasad: Förskolan Björkliden. Det är ett gult trähus med rött tegeltak

Björkliden förskola

Björklidens förskola ligger i Flens by med skogen som närmaste granne. Björklidens miljö är stimulerande och utvecklande både inom och utomhus.

Vi är en förskola med tre avdelningar, en avdelning med barn 1-2,5 år och två avdelningar med barn 2,5 -6 år. På Björklidens förskola möter barnen pedagoger som skapar förutsättningar att väcka barnens nyfikenhet och att tro på sin egna förmåga.
Vi är sedan 2011 miljöcertiferade i Grön flagg som vi fortlöpande arbetar vidare med.

Vi har en välplanerad utemiljö med olika lekredskap, stor gräsmatta, pulkabacke och skogsdungar vilket utmanar och utvecklar barnens lek. Förskolan har också en inbjudande och föränderlig inomhusmiljö där barn och pedagoger  tillsammans skapar en lärande miljö som ger goda förutsättningar för undervisning. Vi ser oss som en viktig länk i det svenska undervisnings systemet.

Om förskolan

På Björklidens förskola arbetar vi efter förskolans läroplan Lpfö-18 samt vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Vi arbetar med att alla barn ska bli sedda utifrån sina egna förutsättningar och fokuserar på det livslånga lärandet och att barnen ges möjlighet att utvecklas efter sina individuella behov. Vi skapar inspirerande lärmiljöer och tydliggör barnens förståelse för det synliga lärandet och att känna trygghet i sitt eget lärande. Vi arbetar med barns inflytande och ger alla barn möjlighet och trygghet att växa upp i en demokratisk miljö.

På Björklidens förskola finns personal och barn med olika kulturell och etnisk bakgrund vilket skapar en kulturell mångfald i förskolan.

I vårt likabehandlingsarbete arbetar vi med att bemöta alla med respekt och att alla ska känna sig välkomna och trygga. Vår verksamhet är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vi har valt ett medvetet förhållningssätt som går ut på att vara nära barnen och att lyssna och vara delaktiga i barnens val under dagen.

Verksamhetsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Genvägar


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12