Hoppa till huvudinnehåll
Husfasad: Förskolan Björkliden. Det är ett gult trähus med rött tegeltak

Björkliden förskola

Björklidens förskola ligger i Flens by med skogen som närmaste granne. Björklidens miljö är stimulerande och utvecklande både inom och utomhus. Vi är en förskola med tre avdelningar, 1 avdelning med barn 1-2,5 år och två avdelningar med barn 2,5 -6 år. På Björklidens förskola möter barnen pedagoger som skapar förutsättningar att väcka barnens nyfikenhet och att tro på sin egna förmåga.
Vi är sedan 2011 miljöcertiferade i Grön flagg som vi fortlöpande arbetar vidare med.

Vi har en välplanerad utemiljö med olika lekredskap, stor gräsmatta, pulkabacke och skogsdungar vilket utmanar och utvecklar barnens lek. Förskolan har också en inbjudande och föränderlig inomhusmiljö  där barn och pedagoger  tillsammans skapar en lärande miljö som ger goda förutsättningar för undervisning. Vi ser oss som en viktig länk i det svenska undervisnings systemet.
Huset är byggt så att det ger möjligheter till ett öppet arbetssätt där vi samarbetar över avdelningarna vilket skapar trygghet hos barn och föräldrar.

Björklidens förskola har tillagningskök där vi har en kock som arbetar. Där lagas det både mat från grunden och halvfabrikat. I köket tillgodoses eventuell alternativ kost t.ex. olika allergier och kosthållning.

Verksamhetsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12