Hoppa till huvudinnehåll

Björkliden förskola

Björklidens förskola ligger i Flens by med skogen som närmaste granne. Björklidens miljö är stimulerande och utvecklande både inom och utomhus. Vi är en förskola med tre avdelningar, 1 avdelning med barn 1-2,5 år och två avdelningar med barn 2,5 -6 år.
På Björklidens förskola möter barnen pedagoger som skapar förutsättningar att väcka barnens nyfikenhet och att tro på sin egna förmåga.
Vi är sedan 20111111 miljöcertiferade/ Grönflagg som vi fortlöpande arbetar vidare med.

Förskolan är stängd den 10/2-2020 för planeringsdag.
Förskolan stänger 14:45 följande datum för Apt: 9/3, 6/4, 4/5 samt 25/5.

Vi har en välplanerad utemiljö med olika lekredskap, stor gräsmatta, pulkabacke och skogsdungar vilket utmanar och utvecklar barnens lek. Förskolan har också en inbjudande och föränderlig inomhusmiljö  där barn och pedagoger  tillsammans skapar en lärande miljö som ger goda förutsättningar för undervisning. Vi ser oss som en viktig länk i det svenska undervisnings systemet.
Huset är byggt så att det ger möjligheter till ett öppet arbetssätt där vi samarbetar över avdelningarna vilket skapar trygghet hos barn och föräldrar.

Björklidens förskola har tillagningskök där vi har en kock som arbetar. Där lagas det både mat från grunden och halvfabrikat. I köket tillgodoses eventuell alternativ kost t.ex. olika allergier och kosthållning.

Förskolechefen berättar (film)

Ändrade öppettider Hösten 2019

Verksamhetsplan och likabehandlingsplan


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12