Hoppa till huvudinnehåll
Barn som äter lunch

Om förskolan

På Björklidens förskola arbetar vi efter förskolans läroplan Lpfö-98 (reviderad 2010) som är förskolans styrdokument och tydligt beskriver målen för förskolan. Vi jobbar också efter Flens Kommuns verksamhetsplan 2014/15 och Flens Kommuns Likabehandlingsplan.

Vi arbetar med att alla barn ska bli sedda utifrån sina egna förutsättningar och fokuserar på det livslånga lärandet och att barnen ges möjlighet att utvecklas efter sina individuella behov. Vi skapar moderna lärmiljöer och tydliggör barnens förståelse för det synliga lärandet och att känna trygghet i sitt eget lärande. Vi arbetar med barns inflytande och ger alla barn möjlighet och trygghet att växa upp i en demokratisk miljö.

På Björklidens förskola finns personal och barn med olika kulturell och etnisk bakgrund vilket skapar en kulturell mångfald i förskolan.

I vårt likabehandlingsarbete arbetar vi med att bemöta alla med respekt och att alla ska känna sig välkomna och trygga. Vår verksamhet är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vi har valt ett medvetet förhållningssätt som går ut på att vara nära barnen och att lyssna och vara delaktiga i barnens val under dagen.

Förskolan är som enda kommunala förskola i Flens Kommun sedan 2011-11-11 miljöcertifierad i Grön Flagg och vi jobbar fram tom maj 2015 med närmiljön. Vi arbetar också efter PUG, Pedagogisk utbildning i grupp som är en utbildning i normer och värden.

På Björklidens förskola firar vi årligen och för förskolan återkommande traditioner så som: Påsk, Halloween, Nobel, Lucia, Midsommar, Tvärtomdag, Riddardag (för att fira förskolans dag) och Spadag.


Sidansvarig: Marie Magnusson
Senast uppdaterad: 2015-11-17 10:02:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12