Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Brogetorps förskola har en stor härlig gård. Där finns naturliga inslag med träd, stockar och stenar, samt olika uppbyggda lekmiljöer. Allt för att på ett lustfyllt sätt stimulera barnens lek, motoriska förmåga och fantasi.

Vi har en ljus och fin inomhusmiljö. Förskolan består av två mittpunkter. Den ena är vår gemensamma verkstad och den andra är vårt nyrenoverade tillaganingskök där vår kokerska tillagar all mat själv utifrån kommunens matsedel, med reservation för vissa ändringar.

Varje avdelning har ett större rum som bildar avdelningens centrum, tre mindre rum, en hall och två toaletter.

Då skogen är förskolans närmsta granne utgör djur och natur en självklar del i vår verksamhet av utforskande, kunskapsinhämtning och filosofiska samtal.

Vi har två tvärgrupper varje vecka. Förskolans fyraåringar går till skogen tillsammans på tisdagsförmiddagarna och upptäcker olika fenomen i naturen och vår närmiljö.
Femåringarna träffas varje torsdagsförmiddag för att stärka sig som grupp och få igång olika lärprocesser som ger dem en bra grund inför sin förskoleklassdebut.

Vi arbetar aktivt med att synliggöra lärandet och fånga de olika lärprocesserna som sker i våra barngrupper och på individnivå. För att möjliggöra detta har alla pedagoger på förskolan en egen ipad som arbetsredskap. Den fungerar som ett pedagogiskt verktyg på förskolan och öppnar upp många möjligheter i den pedagogiska dokumentation som sker både analogt och digitalt. Vi vill på detta sätt ge föräldrarna en bättre inblick i vår verksamhet med möjlighet att påverka sitt barns vardag.

Genom att vi medvetet använder oss av modern teknik vill vi öka barnens kunskapande och ge dem nya verktyg att uttrycka sig genom. Barnen är i dessa olika processer till största delen kreativa producenter snarare än konsumenter av den moderna teknikens utbud. Detta öppnar upp för nytt spännande kunskapande med nya lärprocesser i samspel med andra barn, vuxna närmiljön.

Brogetorps förskola präglas av värme, glädje och en positiv stämning där vi har roligt tillsammans med en nyfikenhet på vår omvärld där barnens lärande står i fokus.


Sidansvarig: Kerstin Johansson
Senast uppdaterad: 2019-06-24 15:01:44

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10