Hoppa till huvudinnehåll

Sortering med färgad pasta

Om förskolan

Förskolan Knekten lägger stor vikt vid att ge barnen livslånga förmågor, kunskaper och ett reflekterande synsätt istället för att ge färdiga svar därav är språket en viktig del av vårt arbete. Barn har 101 språk och det gäller att ta vara på dem genom det mångsidiga lärandet och barns självständighet.

För att stärka barnens språkutveckling använder vi oss av teckenstöd samt den talande pennan (pen pal). Högläsningen är även den en viktig del i barnens språkutveckling. De flesta pedagoger har genomfört en kompetensutbildning inom Språk-, Läs-, och skrivutveckling (Läslyftet).

Utemiljön består av två gårdar i direkt anslutning till förskolan samt en mindre gård i utkanten av förskoleområdet. Närheten till skogen på Plevnahöjden möjliggör för alla att regelbundet vistas i skogen för lek och lärande.

Förskolan har öppna och ljusa lokaler med goda möjligheter för barn och pedagoger att samarbeta mellan avdelningarna. Den pedagogiska lärmiljön utformas tillsammans med barnen och vi ser till att den utformas utifrån deras intressen och behov. Detta sker genom intervjuer, demokratiska val och genom pedagogisk dokumentation som är en viktig del av vårt arbete på förskolan.

Hösten 2018 blev Förskolan Knekten Grön Flagg certifierade och vi fortsätter vårt arbete genom att arbeta efter temat Djur & natur, vilket berör utvecklingsområde som Naturupplevelse och Friluftsliv, Allemansrätten, Djur i vår närmiljö.