Hoppa till huvudinnehåll
Fasad förskolan Kunsfågeln, framsida

Kungsfågelns förskola

Kungsfågelns förskola är belägen i ett naturskönt villaområde i Flens tätorts östra del.

Förskolan består av åtta avdelningar varav två just nu står tomma på grund av minskat barnantal i kommunen. Tre av avdelningarna är så kallade syskonavdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Sedan finns det  för närvarande två renodlade småbarnsavdelningar med åldrarna 1-3 år. Den sjätte avdelningen är en mottagningsavdelning för barn till asylfamiljer som ännu inte fått sitt permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Dessa barn vistas på förskolan 15 tim/vecka i en förmiddags grupp och en eftermiddagsgrupp med utbildade flerspråkiga pedagoger.

På förskolan arbetar  för närvarande 7 legitimerade förskollärare och 9 barnskötare fördelade på hel- och deltidstjänster. Förskolan har också ett mottagningskök och för de de äldre barnen intas måltiderna i en gemensam restaurang/matsal.

Pedagogisk inriktning

På förskolan Kungsfågeln skapas en innovativ lärmiljö för barnen både inomhus och utomhus. Detta läsår har arbetslagen valt att lägga fokus på det systematiska kvalitetsarbetet för att bättre kunna fånga varje barns progression i undervisningen. På förskolan Kungsfågeln möter barnen pedagoger som skapar förutsättningar för att väcka barnens nyfikenhet och tro på sina egna förmågor. Vi arbetar aktivt med ett förebyggande och främjande värdegrundsarbete enligt vår likabehandlingsplan. Syftet är att skapa trygghet och stärka barnens förmågor vad gäller att visa varandra hänsyn och respekt, ta hand om varandra och ge en hjälpande hand. Detta skapar förutsättningar för att de har en stadig och trygg grund att utgå från inför kommande skolstart.

Förskolan Kungsfågeln är en av tre enheter i förskoleområde A som är rikt på många kulturer och många olika språk och där vår ambition är att ta tillvara på alla fina förutsättningar för att skapa en interkulturell förskola och möta barns olika behov. Området har en strävan att barngruppens sammansättning ska speglas i arbetslaget, så att barnen kan få möjlighet att utveckla sin interkulturella identitet med sitt modersmål som grund. Utmaningen ligger i att kunna undvika  avancerade inlärningsmetoder på enbart svenska och istället använda ett transpråkande arbetssätt med konkret och riklig samtalsmetodik för att stimulera en kreativ språkutveckling. I detta arbetssätt används verktyg för att mäta varje enskilt barns utökade ordförråd, vilket utgör grunden till ett rikt språk. Med ett rikt ordförråd är det lättare att bygga meningar genom att sätta orden i ett sammanhang.

Verksamhetsplan och likabehandlingsplan


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10