Hoppa till huvudinnehåll
Fasad förskolan Kungsfågeln, framsida

Kungsfågelns förskola

Kungsfågelns förskola är belägen i ett naturskönt villaområde i Flens tätorts östra del. Förskolan står inflyttningsklar den 1 april 2021 efter en hel del ombyggnads- och nybyggnadsarbete.

Förskolan består av åtta avdelningar varav en avdelning fortfarande inte tagits i bruk. Fyra av avdelningarna är så kallade syskonavdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Sedan finns det  för närvarande  två renodlade småbarnsavdelningar med åldrarna 1-3 år. Den sjunde avdelningen är en mottagningsavdelning för barn till asylfamiljer som ännu inte fått sitt permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Dessa barn vistas på förskolan 15 tim/vecka i en förmiddags grupp och en eftermiddagsgrupp med utbildade flerspråkiga pedagoger.

På förskolan arbetar  för närvarande 8 förskollärare och 17 barnskötare fördelade på hel- och deltidstjänster. Förskolan har också ett mottagningskök och för de de äldre barnen intas måltiderna i en gemensam matsal.

Trafik och parkering, förskolan Kungsfågeln

Kungsfågeln är en centralt belägen förskola som ligger i ett lugnt bostadsområde vilket gör att barn och vårdnadshavare har nära till sin förskola och kan känna sig trygga i trafiken. För att barnen och de boende i området ska vara fortsatt trygga och säkra är det viktigt att visa hänsyn och om möjligt välja att gå eller cykla för att lämna och hämta.

Parkering för cykel och barnvagn finns i anslutning till förskolan.

Pedagogisk inriktning

På förskolan Kungsfågeln skapas en innovativ lärmiljö både inomhus och utomhus. Arbetslaget har detta år valt att lägga fokus på utomhuspedagogik och synligt lärande.

På förskolan Kungsfågeln möter barnen pedagoger som skapar förutsättningar för att väcka barnens nyfikenhet och tro på sina egna förmågor. Vi arbetar aktivt med ett förebyggande och främjande värdegrundsarbete enligt vår likabehandlingsplan. Syftet är att skapa trygghet och stärka barnens förmågor vad gäller att visa varandra hänsyn och respekt, ta hand om varandra och ge en hjälpande hand. Detta skapar förutsättningar för att de har en stadig och trygg grund att utgå från inför kommande skolstart.

Förskolan Kungsfågeln är en av tre enheter i förskoleområde A som är rikt på många kulturer och många olika språk, där ambitionen är att ta tillvara på alla fina förutsättningar för att skapa en interkulturell förskola och möta barns olika behov. Området har en strävan att barngruppens sammansättning ska speglas i arbetslaget, så att barnen kan få möjlighet att utveckla sin interkulturella identitet och framförallt sitt modersmål. Utmaningen är att kunna undvika  avancerade inlärningsmetoder på enbart svenska, istället används ett transpråkande arbetssätt med konkret och riklig samtalsmetodik för att stimulera en kreativ språkutveckling. I detta arbetssätt används verktyg för att mäta varje enskilt barns utökade ordförråd, vilket utgör grunden till ett rikt språk.

Verksamhetsplan och likabehandlingsplan


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10