Hoppa till huvudinnehåll
Skogsdunge och lekplats på förskolan Kungsfågeln

Om förskolan

Kungsfågelns förskola har en stor härlig gård. Där finns naturliga inslag med träd, stockar och stenar, samt olika uppbyggda lekmiljöer. Allt för att på ett lustfyllt sätt stimulera barnens lek, motoriska förmåga och fantasi. I denna kuperade terräng har vi valt bort cyklar för att ersätta med annan spännande lekutrustning.

Då skogen är förskolans närmsta granne utgör djur och natur en självklar del i vår verksamhet av utforskande, kunskapsinhämtning och språkutvecklande samtal.

Kungsfågelns förskola har en ljus och fin inomhusmiljö med stora låga fönster,  där barnen får möjlighet att skapa.  Tanken är att göra denna lärmiljö ständigt föränderlig utifrån barnens egna lärande.

Alla avdelningar är utformade på liknande vis, lärmiljön är däremot under ständig förändring och skiljer sig därför åt mellan de olika avdelningarna.

Förskolan har olika lärandegrupper med en medvetet planerad undervisning varje dag. Undervisningen planeras, dokumenteras och utvärderas i lärplattformen Unikum, där arbete även synliggörs för vårdnadshavare.

Samverkan med vårdnadshavare är ett prioriterat arbete för att nå största möjliga trygghet och effekt med förskolans undervisning.

Förskolans alla arbetslag arbetar aktivt med att synliggöra lärandet och fånga de olika lärprocesserna som sker i respektive barngrupp och på individnivå. För att möjliggöra detta har alla pedagoger på förskolan tillgång  till digitala verktyg såsom exempelvis lärplattor och Chromebooks. Dessa digitala verktyg öppnar upp många möjligheter i den pedagogiska dokumentation som sker både analogt och digitalt. På detta sätt ges vårdnadshavare en bättre inblick i verksamheten med möjlighet att påverka sitt barns vardag.

Genom att medvetet använda oss av modern teknik vill vi öka barnens kunskapande och ge dem nya verktyg att uttrycka sig genom. Barnen är i dessa olika processer till största delen kreativa producenter snarare än konsumenter av den moderna teknikens utbud. Detta öppnar upp för nytt spännande kunskapande med nya lärprocesser i samspel med andra barn, vuxna och närmiljön.

Hela förskolan arbetar med Grön flagg och hållbar utveckling. Förskolan har valt ut tre olika temaområden med hållbar utveckling som mål som vi jobbar med under vårterminen 2023. Dessa teman är: ”vatten och hav”, ”djur och natur” samt ”skräp och avfall”.

På syskonavdelningarna använder vi oss av NTA-lådor med olika teman, som exempelvis ”teknik”, ”luft” och ”vatten”. I dessa lådor finns material för experiment och utforskande.

Välkommen till Kungsfågelns förskola, där olikheter välkomnas och grunden för ett lärande med utökad bredd och därmed avsedd för framtidens nya “världsmedborgare”.

Kontakt

Rektor
Kerstin Johansson
0157-43 02 10
kerstin.johansson@edu.flen.se

Biträdande rektor
Lena Eriksson
0157-43 06 60
lena.eriksson@edu.flen.se

Handläggare:
Maria Karlsson
0157- 43 06 62
maria.karlsson@edu.flen.se

Adress
Bergsgatan 25
642 31 Flen

kungsfageln@edu.flen.se

Talgoxen
0157-43 06 66

Örnen
0157-43 06 73

Blåmesen
0157-43 06 74

Svanen
0157-43 06 76

Duvan
0157-43 06 77

Bryggan
0157-43 06 61

Avdelningen tar endast emot asylsökande barn.

Synpunkter och klagomål
Läs mer här

Övrig information

Följande datum stänger förskolan kl 14.45 pga arbetsplatsträff för personalen:

  • 2023-01-11
  • 2023-03-08
  • 2023-04-05
  • 2023-05-03

Förskolan har stängt för planeringsdag:

  • 2023-02-08

Meddela personal minst 1 vecka innan om ni behöver omsorg för ert barn vid ovanstående tillfällen.

 

Sidansvarig: Kerstin Johansson
Senast uppdaterad: 2023-01-25 14:39:45

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10