Hoppa till huvudinnehåll

Mårbacka förskola

Mårbacka är en natur- och skogsnära förskola med två hemvister som ligger i samma byggnad som Bettna skola.

På vår förskola ser vi framför oss glada och trygga barn i en lärorik och föränderlig miljö som inte är förutsägbar utan utmanar till nya lärsituationer ute och inne.

Barnen är indelade i två åldersintegrerade grupper. Linden som består av barn 1-3 år.  Boken som består av barn 3-5 år. Delar av dagarna är dessa grupper var för sig och ibland är vi tillsammans. Grundbemanningen på förskolan är i dagsläget 3 förskollärare och 1 barnskötare.

Förskolans naturnära läge gör att man i undervisningen använder naturen för att främja både hälsa och lärande om natur och miljö.

Förskolans vision
”När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra lär jag mig”. Vi skapar tillsammans en trygg, lustfylld och lärorik miljö där barnens lärande och utveckling finns som en ledstjärna i vårt dagliga arbete.

Verksamhetsplan och likabehandlingsplan


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11