Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Mårbacka är en natur- och skogsnära förskola som ligger i samma byggnad som Betta skola i nära anslutning till kyrkan i Bettna tätort. Skolan har eget kök där den goda maten som serveras på förskolan tillagas. Barnen är indelade i två åldersintegrerade grupper. Gruppen Miniskap består av de yngre barnen och Gruppen Skap består de äldre barnen. Delar av dagarna är dessa grupper var för sig och ibland är vi tillsammans.

Våra lokaler ligger i samma byggnad som skolan och byggdes om hösten 2014 för att passa förskolans verksamhet. Här finns rum för lek, läsning samt utforskande och skapande verksamhet.

Vi har två utemiljöer intill huset – en på vardera sida av huset för att möjligheterna till sol/skugga/lä ska vara goda. Miljöerna innehåller olika material som underlag och olika leksaker som sandlådor, en vattenlek att leka och utforska/experimentera i, rutschkana, lekstuga och gungor.

Förskolans naturnära läge gör att vi i verksamheten använder naturen med utflykter för att främja både hälsa och lärande om natur och miljö..

Profil och arbetssätt

Varje höst startar vi upp ett långsiktigt tema som bygger på barnens egna upptäckter och intressen. Läsåret 17/18 arbetar vi med kroppen.

Genom vardagliga aktiviteter använder vi oss bland annat av:

Bokpåsen som innebär att varje barn turas om att ta med en valfri bok hemifrån. Boken bearbetas och följs upp med olika kreativa lärprocesser.

Vi jobbar även med demokratiska val och barns inflytande för att få barnen mer delaktiga i verksamheten.

I arbetet ingår också ett gott samarbete mellan förskola och barnens hem, vilket görs med förhållningssättet Guldsitsen. Arbetet med Guldsisten innebär att vi går ifrån information och uppfostran till ömsesidighet och dialog i mötet med föräldrar. Vägen till barns hjärtan går genom föräldrarna, enligt Guldsitsens filosofi. Föräldramöten och Föräldraråd samt Utvecklingssamtal är viktiga forum för samverkan med föräldrar.

Närheten till skolan möjliggör för oss att använda idrottshallen vilket vi gör varje vecka. Förskolan har också ett samarbete med fritids vilket är ett steg för att göra barnets övergång från förskola till fritids och förskoleklass trygg och glädjande.


Sidansvarig: Carina Lukic
Senast uppdaterad: 2018-02-16 10:14:07

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11