Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan har en gård som inbjuder till motorisk träning och lek. Gården är stor med mycket grönska och vi tar tillvara vår fina utemiljö för pedagogisk verksamhet som t.ex. rörelse.

Förskolans innemiljö utgörs av material som inbjuder till lek och lärande.

På Nybble förskola arbetar vi mycket med det sociala samspelet och Språk. Pedagogerna tar tillvara på det kompetenta barnet och försöker att vara medforskande pedagoger i barnens vardag på förskolan. Utöver de dokument som styr vår verksamhet så arbetar vi mycket för att se och uppmärksamma alla barn och för att skapa tolerans för varandras olikheter. Alla som vistas i vår förskola ska känna sig trygga och accepterade.


Sidansvarig: Marie Magnusson
Senast uppdaterad: 2015-06-17 17:32:35

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12