Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Vår utemiljö har fantastiska möjligheter genom att gården är stor med plats för mycket rörelse och lekar av olika slag. Vårt arbetssätt är att barnen med hjälp av olika utforskande material som exempelvis däck, rör och brädor ska kunna utveckla sin kreativa sida samt sin fantasi.

Förskolan har även närhet till skogen där vi tillbringar en del tid med att följa naturens förändringar. Även Hosjön ligger på gångavstånd där vi kan utforska vattenlivet. Närvarande pedagog är en viktig del i vårt arbete med barnen, detta för att kunna fånga upp barnens intressen, nyfikenhet samt lust att lära. För att lättare kunna se varje barns intresse och
utveckling arbetar vi med att dela in barnen i mindre grupper.

Vi formar vår lärmiljö efter barnens intressen, vilket får till följd att rummen är i ständig förändring. Barnen är delaktiga i dessa förändringar genom att få rösta eller delge sina tankar
kring hur de vill utforma ett rum. Böcker är en viktig del av vårt arbete på förskolan för att utveckla barns språkutveckling. Barn och pedagoger går tillsammans till biblioteket och vi knyter an böckerna utefter de teman varje avdelning arbetar med. Under hösten 2016 påbörjade personalen på förskolan en kompetensutvecklingsinsats inom språk, läs och skrivdidaktik som Skolverket står bakom. Detta arbete fortskrider under våren 2017.

Förskolan använder sig av ett värdegrundsmaterial som heter ”Tio små kompisböcker” där varje bok har ett speciellt tema. Vi arbetar med hur man är en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp. Förskolan har även påbörjat ett arbeta att utveckla barnens estetiska förmåga genom att pedagogerna några gånger per år spelar upp en teater med koppling till vårt kompistema.

Med vår verksamhet vill vi bland annat att barnen ska känna tilltro till sin egna förmåga, att barnen känner glädje av att komma till förskolan, att barnen ska möta engagerade och nyfikna pedagoger.