Hoppa till huvudinnehåll
Ett barn som utforskar ett blad

Om förskolan

Förskolan Sjögården är en mångkulturell förskola som lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Vi arbetar med språkutvecklingen genom att vara närvarande i barnens vardag på förskolan, då kan vi ge barnen ord och begrepp på vad de gör och det de upptäcker. Vi tycker att det är viktigt att barnen får uttrycka sina tankar och känslor genom att kommunicera med oss pedagoger och sina kamrater på förskolan.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden genom att till exempel visa barnen hur de ska vara en bra kompis. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga, visa varandra och vår miljö hänsyn och respekt. På förskolan får barnen utveckla sin kunskap och sociala kompetens i samspel med varandra och oss pedagoger.

Pedagogerna på förskolan ser barnen som kompetenta och låter varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De får redan från tidig ålder ”prova själva” och utforska det som intresserar dem med oss pedagoger som medforskare. Genom detta vill vi att barnen utvecklar sin egen förmåga och tro på sig själva vilket leder till självständiga och trygga individer. För barnen är hela dagarna fyllda av lärsituationer och de lägger grunden för sitt livslånga lärande. Barnperspektivet är viktigt för oss, vilket gör att vi ändrar i vår lärmiljö efter barnens intressen och färdigheter när vi ser behov av det.

I vårt mottagningskök arbetar en kokerska som tar emot mat från centralköket på Bildningscentrum Prins Wilhelm. I köket på förskolan kokas potatis/ris/pasta och görs sallad.

Utemiljön

Förskolan Sjögården har en utemiljö med stora möjligheter till lek, utforskande och upptäckande. På gården finns både planerade och oplanerade lärmiljöer. Stora ytor att cykla och springa runt på samt gräsmattor för bland annat fotbollspel. I utemiljön finns det några träd, stubbar och stenar som är mycket spännande för barn och pedagoger att uppleva och utforska tillsammans. Vill barnen klättra så finns det klätterställning, motorikbanor samt kuperad natur. Gungor har vi flera olika varianter av till exempel babygungor, däckgungor och den populära kompisgungan som flera barn kan gunga tillsammans på. Sandlådor finns för de som vill gräva eller göra sandkakor.

Utemiljön är uppdelad på två gårdar, en för våra yngre barn och en för de äldre barnen på förskolan.

Innemiljön

Innemiljön på förskolan är ljus och fin. Avdelningarna där de äldre barnen går är den äldre delen av förskolan där delar av innemiljön har blivit ommålad under senare tid. Varje avdelning har ett större matrum, som är avdelningens mittpunkt. Till avdelningarna hör även några smårum för till exempel bygglek, dockvrå och målarrum samt skötrum med toalett.

I den nya delen av förskolan där våra yngre barn har sina avdelningar är miljön öppen med stora fönsterpartier som släpper in mycket ljus och vi har gjort rum i rummen. Varje avdelning har även ett mindre rum och ett stort hygienutrymme. Mellan avdelningarna finns en stor gemensam hall.


Sidansvarig: Kerstin Johansson
Senast uppdaterad: 2022-02-17 14:22:17

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10