Hoppa till huvudinnehåll
Ett barn som utforskar ett blad

Om förskolan

Förskolan Sjögården är en mångkulturell förskola som lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Vi arbetar med språkutveckling genom att vara närvarande i barnens vardag på förskolan, då kan vi ge barnen ord och begrepp på vad de gör och upptäcker. Vi tycker att det är viktigt att barnen får uttrycka sina tankar och känslor genom olika uttrycksformer samt att kommunicera med sina kamrater och pedagoger på förskolan.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden genom att till exempel visa barnen hur de ska vara en bra kompis. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga, visa varandra och vår miljö hänsyn och respekt. På förskolan får barnen utveckla sin kunskap och sociala kompetens i samspel med varandra och oss pedagoger.

Förskolan arbetar med Grön Flagg som är ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Förskolan arbetar även med NTA-lådor (Naturvetenskap och Teknik för Alla), där barnen tillsammans med pedagoger kan utföra olika experiment.

Pedagogerna på förskolan ser barnen som kompetenta och låter varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De får redan från tidig ålder prova själva och utforska det som intresserar dem med oss pedagoger som medforskare. Genom detta får barnen möjlighet att utveckla sina egna förmågor och tron på sig själva för att bli trygga och självständiga individer. Barnens vardag på förskolan är fylld av lärsituationer som lägger grunden för ett livslångt lärande. Barnperspektivet är viktigt för oss, vilket gör att vår lärmiljö är föränderlig och vi anpassar den utifrån barngruppens behov och intressen.

Vi har nyligen avslutat ett projekt som heter Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket och Mittuniversitet där alla medarbetare fått fördjupade kunskaper i Läroplanen, synligt lärande och tydliggörande pedagogik genom ett kollegialt lärande. Alla pedagoger är utbildade i PUG som står för Pedagogisk Utbildning i Grupp. Detta går i linje med vår vision: “Alla barn och vuxna på förskolan Sjögården lyser och verkar som stjärnor i sin egen kreativa kraft, utan begränsningar av stereotypa och monokulturella mönster.”

I vårt mottagningskök arbetar en kokerska som tar emot mat från Matbruket i Hälleforsnäs.

Utemiljön

Förskolan är belägen vid Gårdssjön som har ett rikt fågelliv. I närmiljön finns många lekparker och grönområden som vi på förskolan brukar besöka. Förskolans gård är indelad i två områden med varierad miljö med stora möjligheter till lek och utforskande, där barnen kan utveckla sina färdigheter i samspel med varandra och pedagogerna.

Innemiljön

Innemiljön på förskolan är ljus och fin. I den äldre delen av förskolan finns avdelningarna Jollen och Skutan för de äldre barnen. Varje avdelning har ett större rum, som är avdelningens mittpunkt. Till avdelningarna hör även några smårum för till exempel bygglek, dockvrå och målarrum samt skötrum med toalett.

I den nyare delen av förskolan finns avdelningarna Flotten och Bojen för de yngre barnen. Miljön är öppen med stora fönsterpartier som släpper in mycket ljus och vi har gjort rum i rummen. Varje avdelning har även ett mindre rum och ett stort hygienutrymme. Mellan avdelningarna finns en stor gemensam hall.


Sidansvarig: Kerstin Johansson
Senast uppdaterad: 2023-01-27 14:48:27

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10