Hoppa till huvudinnehåll

Tallbackens förskola

Tallbacken förskola

På Tallbacken lägger vi stor vikt på att undervisningen sker via leken. I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Förskolan ligger i en naturskön omgivning där vi tillsammans med barnen utforskar vår närmiljö som bland annat består av skogen, sjön, och lekparker.

Vi har en stor och inbjudande gård som inspirerar till lek och lärande samt ger barnen möjligheter till fantasi och motorisk utveckling.

Förskolan består av fem avdelningar med barn mellan 1-5 år.

Avdelningarna är:
Sländan 1-3 år
Gräshoppan 1-3 år
Myggan 3-5 år
Humlan 3-5 år
Skalbaggen 3-5 år

Verksamhetsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12