Hoppa till huvudinnehåll
Förskolan Tomtebo i Mellösa

Förskolan Tomtebo i Mellösa

Tomtebo förskola

Vår målsättning är att barnen ska få lära sig under lekfulla former samt att vi personal är medforskande pedagoger för att barnen ska få utforska i sin egen takt.
På Tomtebo arbetar vi mycket med naturvetenskap och genom en av förskolans grindar kommer vi direkt ut i skogen där barnen på nära håll får uppleva djur och natur.

Tomtebo har tre avdelningar, Månen, Solen och Stjärnan. Vi har en stor, härlig gård med många möjligheter till lek och rörelse som utmanar barnens kreativitet och fantasi. Vi använder regelbundet vår närmiljön i vardagen. Precis bredvid vår gård har vi en stor lekpark, en fotbollsplan och en boulebana.
Vi  arbetar mycket med natur och miljö samt vikten av att rör på sig och förskolan är (därför) certifierade i grön flagg sedan mars 2018. Vi har även ett samarbete med folktandvården som innebär att vi arbetar förebyggande för barns munhälsa. Vi borstar tänderna varje dag efter maten samt samtalar om vikten av en bra kost.

På Tomtebo arbetar vi med vår värdegrund om hur man bemöter varandra på ett bra sätt samt att vi tycker att det är viktigt att barnen får vara delaktiga i sin vardag. Vi är en del av skolväsendet och arbetar efter förskolans läroplan lpfö18, vår egen verksamhetsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling för att ge barnen en grund i det livslånga lärandet.

Verksamhetsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12