Hoppa till huvudinnehåll
Barn leker på förskola

Om förskola, pedagogisk omsorg och barnomsorg på obekväm arbetstid

Barn i åldrarna 1-5 år erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Här kan du läsa mer om hur det fungerar med allmän förskola, barnomsorg på obekväm tid och pedagogisk omsorg.

Förskola

Förskolans uppgift är att bedriva undervisning/pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling och ger ditt barn omsorg.

På förskolan bedrivs undervisning i såväl den fria leken som i planerade aktiviteter. Förskolan arbetar utifrån läroplanens strävansmål som innefattar ämnen som t ex språk, matematik och estetiska lärprocesser. Verksamheten dokumenteras och utvärderas så att du som vårdnadshavare kan följa den.

Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av skollagen och den nationella läroplanen . I Flen finns både kommunala och fristående förskolor.

Du har plats för ditt barn den tid du arbetar eller studerar, för dig som är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds 20 timmar/vecka.

Allmän förskola

Från höstterminens start det år barnet fyller 3 år, erbjuds allmän förskola med minst 525 timmar/läsår. I Flens kommun erbjuds allmän förskola med en omfattning om 700 timmar/läsår. Dessa timmar är avgiftsfria och kan erbjudas i befintlig förskola. Förskolorna beslutar själva vilka tider som gäller för allmän förskola. Verksamheten fördelas oftast på 5 timmar per dag 4 dagar i veckan, men andra tider kan förekomma. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och de barn som har en placering i kommunal eller enskild förskola deltar samtidigt i allmän förskola. För barn som behöver plats mer än 20 timmar per vecka tas en avgift ut beräknad på maxtaxan och reducerad med 50%. Barnen är lediga under de flesta skolloven.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg riktar sig till barn i åldrarna ett till fem år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg vägleds av läroplanen men styrs inte av den. Pedagogisk omsorg kan vara en verksamhet där barn tas om hand i personalens eget hem (familjedaghem).

För närvarande erbjuder vi inte pedagogisk omsorg på grund av minskad efterfrågan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

I Flens Kommun finns  servicen barnomsorg på obekväm arbetstid, för barn i åldrarna 1-9 år. Den erbjuds på lördagar och söndagar på en förskola i Flens tätort.
Från och med den 1 juli 2020 kommer barnomsorg på obekväm arbetstid endast erbjudas om det är minst fem sökande barn i ålder 1-9

Handläggningstiden för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid är upp till fyra månader. Du beviljas plats för högst sex månader i taget. Därefter behöver du ansöka igen om fortfarande har behov. Du hittar ansökningsblanketter nedan (Ansökan, Intyg från arbetsgivare och Vistelsetid), dessa skickar du sedan in till: Flens kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 642 81 Flen.

Kontaktperson för frågor om barnomsorg på obekväm tid:

Marie Magnusson, Förskolerektor
Tfn 0157 – 43 02 12 Skicka e-post

Blanketter

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2021-01-22 09:04:51