Hoppa till huvudinnehåll
Pojke och kvinna som leker med leksak

Föräldrasamverkan

Här kan du läsa om hur samverkan sker mellan dig som vårdnadshavare och förskolan.

Inskolning

När ett barn börjar i förskoleverksamhet ska föräldrarna medverka under inskolningstiden. Föräldrar och personal planerar tillsammans hur inskolningen ska se ut. Grunden för detta samarbete är att ha barnets bästa i fokus och utformningen är individuell.

Samverkan

Förskolan har ett uppdrag enligt förskolans läroplan att på bästa sätt samverka med föräldrar. Ett väl utvecklat samarbete mellan föräldrar och personal är därför en självklar del av verksamheten som upplevs som värdefull. På varje enhet finns olika forum av föräldrasamverkan såsom föräldramöten, föräldraråd och andra aktiviteter där föräldrarna inbjuds vara delaktiga. Föräldrarna ska uppleva att de kan påverka innehållet i arbetet kring förskolans uppdrag.

Föräldramöten och utvecklingssamtal

I dessa forum inbjuds föräldrar att vara delaktiga att t.ex. diskutera förskolan pedagogiska uppdrag, regler och förhållningssätt. Varje förskolas verksamhetsplan skall vara ett levande dokument i vardagen där föräldrarnas synpunkter är en del. Alla föräldrar erbjuds ett utvecklingssamtal per år, där barnens lärande presenteras på olika sätt. Föräldrarna har också möjlighet lyfta punkter, inför samtalet, på vad de tycker är angeläget att diskutera.

Alla förskolor genomför enkätundersökningar med föräldrar om verksamhetens kvalitet.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2021-01-22 09:06:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12