Hoppa till huvudinnehåll

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

En ny plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas för varje enhet årligen utifrån ett "nuläge". Varje enhets verksamheter och barngrupper kartläggs, som utgångspunkt för upprättandet av en ny plan. I planen ingår en beskrivning av ett främjande värdegrundsarbete och förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas årligen.

Flens kommuns förskolors/familjedaghems övergripande mål

  • Alla berörda i Flens kommuns förskolor och familjedaghem såsom barn, vårdnadshavare och personal ska kunna vistas där utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning.
  • Alla barn, föräldrar och personal skall känna till den plan mot diskriminering och kränkande behandling som finns på respektive förskola eller familjedaghem.
  • All personal arbetar aktivt med ett främjande värdegrundsarbete och att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Om detta trots allt sker, finns en konkret handlingsplan för de åtgärder som vidtas.

Fullständiga planer finns att läsa på respektive förskolas sida.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2021-01-22 09:10:34

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12