Hoppa till huvudinnehåll

Likabehandling

En ny likabehandlingsplan upprättas för varje enhet årligen utifrån ett "nuläge". Varje enhets verksamheter och barngrupper kartläggs, som utgångspunkt för upprättandet av en ny plan. I planen ingår en beskrivning av ett främjande värdegrundsarbete och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Handlingsplanen är en del av likabehandlingsplanen och utvärderas årligen.

Flens kommuns förskolors/familjedaghems övergripande mål

  • Alla berörda i Flens kommuns förskolor och familjedaghem såsom barn, vårdnadshavare och personal ska kunna vistas där utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning.
  • Alla barn, föräldrar och personal skall känna till den likabehandlingsplan som finns på respektive förskola eller familjedaghem.
  • All personal arbetar aktivt med ett främjande värdegrundsarbete och att förebygga mobbning och kränkande behandling. Om detta trots allt sker, finns en konkret handlingsplan för de åtgärder som vidtas.

Likabehandlingsplaner för förskolor

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2017-08-10 09:22:40

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kerstin Johansson

Rektor för förskola område A

0157 – 43 02 10

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11

Marie Magnusson

Rektor för förskola område C

0157 – 43 02 12