Hoppa till huvudinnehåll

Placering & avgifter

Här kan du se de avgifter som gäller för förskola och fritidshem i Flens kommun. Enligt maxtaxa är endast 3 barns placeringar per hushåll avgiftsbelagda.

Information maxtaxa enligt Skolverket

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst.

Inkomsttak: 54 830 kr per månad för år 2023. Gäller från 1/1

  • Avgift tas ut från och med 1:a inskolningsdagen.
  • Avgift tas ut 12 månader per år.
  • Avgift reduceras inte för semester eller frånvaro av andra skäl.

Avgift i förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 645 kr/mån
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr/mån
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst  548 kr/mån
Barn 4: ingen avgift

Barn 1 = yngsta barnet i hushållet.

Avgift i fritidshem och fritidsklubb 6 – 12 år

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 097:-/mån
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 548:-/mån
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548:-/mån
Barn 4: ingen avgift

Barn 1 = yngsta barnet i hushållet.

Avgift betalas så länge placeringen pågår, oavsett om plats utnyttjas eller ej, således även vid sjukdom, semester, lediga dagar, sommarferier etc.

Mer information

E-faktura istället för post

Vårdnadshavare som önskar E-faktura anmäler det på sin internetbank. Vårdnadshavare kan i så fall söka fram kommunen och fylla i anmälan som sen kommer till Ekonomiavdelningen via banken.