Placering & avgifter

Här kan du se de avgifter som gäller för förskola och fritidshem i Flens kommun. Enligt maxtaxa är endast 3 barns placeringar per hushåll avgiftsbelagda.

Avgift i förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 382 kr/mån
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 922 kr/mån
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 461 kr/mån
Barn 4: ingen avgift

Barn 1 = yngsta barnet i hushållet.

Information maxtaxa

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst.

Inkomsttak: 46 080 kr per månad (2018).

  • Avgift tas ut från och med 1:a inskolningsdagen.
  • Avgift tas ut 12 månader per år.
  • Avgift reduceras inte för semester eller frånvaro av andra skäl.

Avgift i fritidshem och pedagogisk omsorg 6 – 12 år

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 922:-/mån
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 461:-/mån
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 461:-/mån
Barn 4: ingen avgift

Avgift betalas så länge placeringen pågår, oavsett om plats utnyttjas eller ej, således även vid sjukdom, semester, lediga dagar, sommarferier etc.

Mer information

Här kan du läsa

Sidansvarig: Zekerijah Cajlakovic
Senast uppdaterad: 2018-01-31 09:23:33

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Zekerijah Cajlakovic Handläggare barnomsorg 0157 – 43 02 01