Hoppa till huvudinnehåll

Så här lämnar du inkomstuppgift

Här hittar du information om vad som räknas som inkomst. Den avgift du betalar för ditt barns förskola, fritids eller pedagogisk omsorg är baserad på inkomstuppgiften.

Inkomstuppgift lämnas/ändras genom kommunens e-tjänsteplattform.

Avgiftsgrundande inkomster

Avgift räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Avgiften räknas på beräknad årsinkomst före skatt delat med 12.

Om din inkomst ändras ska du lämna din nya inkomstuppgift genom att fylla i den nya inkomsten på vår e-tjänsteplattform.

För dig som är egen företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst, kan en individuell beräkning ske.

Följande räknas inte som inkomst:

  • Försörjningsstöd
  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Underhållsstöd
  • Studiemedel (lån och bidrag)
  • Familjehemsersättningens omkostnadsdel
  • Etableringsstöd för nyanlända

Inkomstuppgift

För att kommunens handläggare ska kunna debitera rätt belopp är det viktigt att du som platsinnehavare lämnar inkomstuppgift för både dig och eventuell make/sambo. Du kan också på begäran av kommunens handläggare få lämna uppgifter om aktuella förhållanden.

Om förhållandena i familjen förändras – till exempel på grund av separation eller sammanboende – påverkar detta avgiften. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse mellan de inkomster som ni lämnar till handläggare och de uppgifter ni lämnat till Skatteverket.

Gemensam vårdnad

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Det innebär att en ändring i det ena hushållets inkomst kan påverka även det andra hushållets avgift. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan.

Information gällande personuppgiftslagen (GDPR)

De uppgifter du lämnar, samt uppgifter från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas, för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid kö, placering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet ned bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om inkomstjämförelsen.

Vanliga frågor och svar