Hoppa till huvudinnehåll

Inkomstjämförelse, inkomstkorrigering

Vid inkomstjämförelse dvs avgiftskontroll tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. En avgiftskontroll görs varje år.

Inledning

Flens kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura (räkning) att betala.

Vid inkomstjämförelse dvs avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med handläggare barnomsorg.

Inkomstjämförelse, inkomstkorrigering genomförs med drygt två års tillbaka i tiden, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Under 2018 kontrollerar Flens kommun de barnomsorgsavgifter som betalades 2016. Under 2017 kontrollerar vi 2015 och så vidare.

Meddela rätt inkomst
Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

 

Här hittar du vanliga frågor och svar om inkomstjämförelsen som görs en gång varje år.

Jag har betalat barnomsorgsavgift varje månad men får ändå en faktura med inkomstjämförelsen, varför då?
Din barnomsorgsavgift baseras på den uppgift du lämnar varje år (inkomstredovisning) där du anger din inkomst. Om denna uppgift inte stämmer överens med den uppgift som vi får ifrån skatteverket om din deklarerade inkomst så korrigeras detta genom att du antingen får tillbaka pengar eller behöver betala (får en faktura).

Att inkomstuppgiften inte stämmer kan bero på flera saker. Det är din årsinkomst delat på 12 som ligger till grund för avgiften. Om du angett att du ska tjäna 0 kr men sedan arbetat tillfälligt t.ex. under sommaren så kommer den inkomsten att delas med 12 och ligga till grund för avgift. Ev. övertidsinkomst räknas också in.

Jag har fått ändrad barnomsorgsavgift trots att jag inte ändrat min inkomst, varför?
Om du har delad vårdnad och delad faktura påverkas båda hushållen av en inkomständring. Därför är det extra viktigt att du uppger aktuell inkomst så att båda hushåll betalar rätt avgift.

Hur beräknas avgiften?
Avgiften för barnomsorgen beräknas på den inkomst som du har anmält till Flens kommun. Om du har haft en högre taxerad inkomst än vad du anmält till Flens kommun behöver du betala mellanskillnaden mellan preliminär och slutgiltig avgift.

Mitt barn började på förskola i maj, behöver jag ändå räkna med hela årets inkomst?
Den avgift du ska betala räknas alltid på hushållets totala årsinkomst före skatt delat på 12.
Om ditt barn t.ex. börjat på förskola i maj beräknas avgiften på hushållets totala inkomst under hela året, från januari till december.

Måste jag betala så här långt efteråt?
Du är betalningsskyldig i upp till tre år.

Vad ska jag göra om jag inte har möjlighet att betala just nu?
Om du av någon anledning inte har möjlighet att betala fakturan just nu har du möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan. Detta gör du genom att kontakta Ekonomiavdelningen på Flens kommun.

Hur vet jag om jag ska betala eller få tillbaka pengar?
Det får du veta genom att titta på din faktura.
Om det står ett minustecken (-) framför beloppet då ska du få tillbaka pengar.
Om det inte står ett minustecken framför beloppet ska du betala till kommunen.
Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle få tillbaka.

Om jag ska få tillbaka pengar, hur betalas de ut?
Pengarna betalas via ett utbetalningskort med den summa du ska få tillbaka.
Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle få tillbaka.

Vad ska jag göra om jag har fler frågor?
Om du har fler frågor som inte har besvarats här kan du vända dig till Flens kommun, Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, buk@edu.flen.se