Hoppa till huvudinnehåll
Elever vid bänkar i klassrummet.

Foto: Magnus Ornhammar/Flens kommun

Starta förskola eller skola

Planerar du att starta en privat förskola eller skola finns det några steg att gå igenom för att komma igång. Här har vi samlat information för att förenkla för dig att komma igång.

Processen skiljer sig något beroende på om du ska starta en förskola eller en skola utifrån vilken myndighet som ger tillstånd till verksamheten, men i övrigt är stegen i processen likvärdiga.

Observera att Flens kommun kan komma att ta ut avgifter för administrativ handläggning av ansökningsprocessen.

Det finns många åtgärder som kräver bygglov. För att förenkla processen har vi gjort en beskrivning av hur bygglovsansökan går till, från ansökan till det att du får börja använda ditt nya bygge. Klicka här för att läsa den.

Starta förskola

Steg 1. Hitta lokal
Börja med att hitta den plats där du vill driva verksamheten. Söker du en befintlig lokal att hyra har Flens kommun ett smidigt verktyg för att hjälpa dig – lokalregistret. Här kan du också se vilka av kommunens egna lokaler som går att hyra.

Planerar du att bygga och har frågor som rör markanvisningar, kontakta mark- och exploateringskontoret.

Söker du istället en befintlig byggnad att köpa rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med de lokala mäklare som arbetar med kommersiella fastigheter.

Steg 2. Ansöka om bygglov eller göra en anmälan
Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av en lokal för förskola eller skola måste du normalt söka bygglov och göra en anmälan. På sidan byggande kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan här.

Vill du läsa mer om hela bygglovsprocessen finns det en beskrivning längst ner på denna sida.

Steg 3. Anmälan till miljökontoret
Innan en ny, tillbyggd eller renoverad lokal för förskola eller skola tas i bruk måste verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Om livsmedel ska hanteras i lokalen krävs också en registrering enligt livsmedelslagstiftningen.

Dessa anmälningar görs till miljökontoret. Information och blanketter finns på sidan livsmedelsföretagare.

Glöm inte bifoga de dokument som efterfrågas när du gör anmälan, och kontakta gärna någon av våra handläggare inom livsmedel eller hälsoskydd om du har några frågor. Tänk också på att om anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar. Om anmälan kommer in för sent eller uteblir kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift.

Steg 4. Godkännande av verksamheten
För att få bedriva förskoleverksamhet och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från barn-, utbildnings- och kulturnämnden. På sidan Enskild pedagogisk verksamhet kan du läsa om de krav som ställs, hur bidragen fungerar och hur tillsyn görs. Du hittar också blanketter till ansökan där.

Starta skola

För att få bedriva skolverksamhet och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från Skolinspektionen. På Skolinspektionens webbsida finns mer information om hur du går tillväga för att ansöka om att starta en fristående skola och hur processen går till.

Börja med att kontakta Skolinspektionen och inled processen med att få verksamheten godkänd. Fortsätt därefter med steg 1-3 på samma vis som under fliken för förskola.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2020-01-24 10:05:06

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46

Åsa Andersson

Verksamhetsstrateg

0157-43 02 05