Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsgårdar Flens kommun

Fritidsgårdarna välkomnar alla ungdomar från årskurs 6 till den dagen du fyller 20 år.
På fritidsgården är det du som styr utbudet av aktiviteter, vi arbetar aktivt med delaktighet och inflytande. Vårt motto är KÄRLEK och RESPEKT – inom verksamheten gäller självklart alla människors lika värde och vi arbetar aktivt mot all form av mobbning och kränkningar.

Sommar 2022:
Se Fryshuset Flens program via deras instagram - fryshusetiflen. Riktar sig till ålder 16-24 år.

Se kommunens sommarprogram via
1. kommunens hemsida - https://flen.se/uppleva-gora/lovaktiviteter
2. kommunens Facebook  - Flens kommun
3. kommunens Instagram - tillsammansarviflen.

OBS!

Onsdag 220928 håller Fritidsgårdr- och fritidsklubbar stängt på alla orter pga. studiedag för personalen.

Naturligtvis är gården drogfri
Våra trygga fritidsledare har kompetens inom HBTQI-frågor, Barnkonventionen som lag, ANDT-frågor, synligt lärande och lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.

Vissa kvällar är avsedda för endast tjejer med kvinnlig personal.
Vissa kvällar kan vara tema-relaterade
Vissa kvällar samverkar vi mellan alla gårdar i kommunen
Vissa kvällar samverkar vi med andra vuxna som nattvandrare, bygderåd och liknande
Vissa kvällar finns även gårdsvärdar på plats för att stötta dig vid exempelvis hemgång

För att vara tillgängliga för alla kommunens ungdomar arbetar vi med uppsökande verksamhet, marknadsföring via sociala medier och möjliggör anpassad verksamhet om behov uppstår.
Exempelvis kan Du som har någon form av funktionsvariation, har önskemål om anpassat första-besök eller liknande. Kontakta oss då för ett samtal om hur vi kan stötta just Dig, att på ett tryggt sätt ta del av vår verksamhet.
Alla ungdomar som aktivt besöker fritidsgårdarna får efter att vi tillsammans har gått igenom vår policy, skriva under ett avtal om att man har tagit del av fritidsgårdarnas spelregler.

I verksamheten finns en Förenings- och ungdomskonsulent med uppdrag att hjälpa och utveckla föreningslivet i kommunen samt stötta barn och ungdomar med koppling till skola och fritid.
I rollen som Föreningskonsulent håller den kontakt med föreningar, samordnar aktiviteter och stöttar med kommunala bidrag som går att söka i olika former.
I rollen som Ungdomskonsulent är samarbetet med klubb- och fritidsgårdar en viktig del samt en coachande roll vid olika aktiviteter och arrangemang som barn och ungdomar vill genomföra.
Båda uppdragen sammankopplas genom bland annat vikten av rörelse och fritidsaktivitet i föreningslivet. Ett exempel är lovaktiviteter och föreningsträffar.

 


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Gisela Stücki

Enhetschef fritidsgårdar

0157 – 43 09 82