Hoppa till huvudinnehåll

Grundsärskola 1-9

Vår grundsärskola startade augusti 2019. Vi arbetar med tydlighet och struktur, därför att vi anser att en förutsägbar miljö ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan. Vi har tillgång till bra lokaler som ligger granne med skolbiblioteket och nära vår fina skolgård och matsal.

För att kunna möta varje enskild elevs behov av inriktning inom grundsärskola, har vi även ett samverkansavtal med grundsärskolan i Katrineholm.

Grundsärskola
I grundsärskola går elever som har behov av skolformen enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå där eleverna befinner sig. Inom grundsärskolan finns också träningsskolan för den grupp av elever som har störst behov av stöd.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av de båda. I Flens kommun läser eleverna i huvudsak ämnen. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan.

Läroplan för grundsärskolan

Timplan för grundsärskola


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sofia Güner

Rektor Stenhammar f-3

0157-43 06 02